Veilig oud en nieuw

Halt geeft jaarlijks zo’n duizend voorlichtingen Veilig oud en nieuw op scholen. Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor invloeden van de groep. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen daarom graag bij een groep horen. Jongeren handelen in een groep vaak anders dan als ze alleen zijn, ook tijdens de jaarwisseling. Bij jongeren die zich schuldig maken aan strafbare feiten, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden.

De inhoud van de voorlichting

In de voorlichting praten we met de leerlingen over verschillende overlastsituaties en de gevolgen van hun gedrag voor henzelf, maar ook voor een ander. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn. Ook bespreken we de regels rondom vuurwerk.

Tijdens de voorlichting Veilig oud en nieuw leren de leerlingen wat de invloed is van vrienden bij de jaarwisseling. Ook gaan ze met de Halt-medewerker in gesprek hoe ze hiermee om kunnen aan en hoe ze kunnen handelen in moeilijke situaties.

Mensen met een publieke taak

In de voorlichting wordt ook aandacht besteed voor de mensen met een publiek taak, zoals politie en ambulancepersoneel. Zij werken tijdens oud en nieuw en ervaren veel overlast van jongeren. Door de leerlingen bewust te maken van de gevolgen van vuurwerkoverlast, hopen we dat ze meer rekening houden met hun omgeving. In de voorlichting leren ze bewuster keuzes te maken om bij te dragen aan een veilige jaarwisseling.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting Veilig oud en nieuw kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.