Over Halt

Halt richt zich al meer dan veertig jaar op het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit, vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaan wij: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde - in wetten vastgelegde - normen worden overtreden en waarop een straf staat.

Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. De jongere krijgt letterlijk een tweede kans. Ruim 10.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-interventie opgelegd.

Daarnaast zijn er ook nog veel jongeren die door de school, de sportvereniging of de gemeente worden doorverwezen na het vertonen van grensoverschrijdend gedrag. De jongeren worden doorgestuurd naar Halt voor één van de activiteiten in het kader van de Halt schoolinterventie of de Halt wijkinterventie. Naast deze individuele interventies geeft Halt ook voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. En doen we samen met partners mee aan een projectmatige of wijkgebonden aanpak die is gericht op een veilige samenleving. Hierdoor zijn medewerkers van Halt goed op de hoogte van wat er speelt onder jongeren en wat de nieuwste trends zijn.

Luister naar de podcasts van Halt.

Halt-film

Wilt u weten wat Halt allemaal doet? Kijk dan deze video. Het geeft een mooi overzicht van de veelzijdigheid van het werk van Halt-medewerkers en voor en met wie we dit werk doen.

Onze video over de maatschappelijke waarden van Halt (de ToC).