Resultaten met tag "Halt-straf" (11)

/ik-moet-naar-halt

Ik moet naar Halt

Jongeren zoeken soms de grens op. Onderzoeken hoort bij hun leeftijd en ze leren hierdoor. Maar soms gaan ze te ver en overtreden ze de wet. De omgeving kan hier veel last van hebben. Denk aan de winkelier van wie gestolen wordt of de bewoners van een wijk waar een groep jongeren overlast veroorzaakt. Ook kunnen jongeren door het overtreden van de wet hun eigen toekomst in gevaar brengen.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/waarom-naar-halt

Waarom naar Halt?

Jongeren komen bij Halt terecht omdat ze een grens zijn over gegaan. Ze hebben bijvoorbeeld een afvalbak vernield, gespijbeld of iets gestolen.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/hoe-werkt-de-halt-straf

Hoe werkt de Halt-straf?

De Halt-straf is een straf op maat die past bij de overtreding of het misdrijf en bij de jongere. Het aantal uren dat de straf duurt, is afhankelijk van een aantal punten zoals leeftijd en de ernst van de situatie.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/gevolgen-van-de-halt-straf

Gevolgen van de Halt-straf?

Een positief afgeronde Halt-straf wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie. Een jongere krijgt dus geen ‘strafblad’. Als een jongere een Halt-straf weigert of zijn afspraken niet nakomt, dan krijgt hij meestal een boete. Een aantal overtredingen met betrekking tot openbare orde kan bij het accepteren van deze boete ook justitiële documentatie (een strafblad) opleveren. Denk aan bijvoorbeeld aan baldadigheid, openbare dronkenschap en het bezit van alcohol.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/verwijzen-naar-hulp

Verwijzen naar hulp

Tijdens de Halt-straf onderzoekt de Halt-medewerker of er meer aan de hand is. Dit gebeurt aan de hand van een landelijk ontwikkelde en erkende signaleringslijst. Kampt een jongere met depressieve gevoelens na de scheiding van zijn ouders of omdat hij transseksueel is en zich niet erkend voelt op school? Is er extra hulp nodig, omdat het gezin in een moeilijke financiële situatie zit en daardoor veel stress ervaart? Gebruikt een jongere vaak drugs of alcohol? In dit soort gevallen kan Halt samen met jongere en ouders (of andere verzorgers) op zoek gaan naar passende hulp en deze in gang zetten, bijvoorbeeld het wijkteam. Is er al hulpverlening betrokken bij de jongere of het gezin, dan stemt Halt af met deze hulpverlener. Bij ernstige zorgen starten we de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en hebben we overleg met Veilig Thuis.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/rol-ouders

Rol ouders

Ouders en opvoeders zijn belangrijk bij Halt. Daarom kijkt Halt samen met hen wat er nodig is om hun kind te laten leren van het (grensoverschrijdende) gedrag. Een goede relatie tussen ouder en kind draagt bij aan een positieve ontwikkeling van jongeren. Juist als jongeren een grens over gaan, is betrokkenheid van ouders onmisbaar. Daarom betrekt Halt ouders bij de Halt-straf. Ze zijn aanwezig bij gesprekken. Maar ze ondersteunen hun kind ook tijdens de Halt-straf, bijvoorbeeld bij het excuus aanbieden.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/aanpak-en-effect

Aanpak en effect

Politie of bijvoorbeeld leerplichtambtenaren kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar die de wet hebben overtreden naar Halt verwijzen. Jongeren krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. De jongere moet zijn excuses aanbieden aan eventuele slachtoffers en de schade vergoeden. Op deze manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen gedrag.

Lees bericht
/over-halt

Over Halt

Halt richt zich al veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaan wij: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde - in wetten vastgelegde - normen worden overtreden en waarop een straf staat.

Lees bericht
/over-halt/samenwerking

Samenwerking

Opdrachtgevers van Halt hebben te maken met maatschappelijke problemen op het gebied van jeugd en veiligheid. Denk hierbij aan (groeps)overlast op straat, agressie op het sportveld of grensoverschrijdend gedrag in de klas of op school. Vanuit haar kennis en expertise en de nauwe samenwerking met lokale en landelijke partners en opdrachtgevers is Halt een onmisbare partner bij de gezamenlijke aanpak van overlast onder jeugd. Halt zoekt samen met opdrachtgevers naar een oplossing op maat en geeft hier verdere invulling aan. Halt werkt op het snijvlak van justitie en zorg. Hierin werken wij nauw samen met landelijke en lokale partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, scholen, zorginstanties en gemeenten.

Lees bericht
/over-halt/financiering

Financiering

Halt voert de Halt-straffen uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook financiert het Ministerie de uitvoering van de Halt-straf.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/slachtoffer-in-een-halt-zaak

Slachtoffer in een Halt-zaak

Of u nu de buurtbewoner bent van wie de auto is vernield of de winkelier van wie is gestolen, als u slachtoffer bent van een jongere die een delict heeft gepleegd, hebt u vaak te maken met schade. Dat hoeft niet alleen financiële schade te zijn. U kunt ook psychisch last hebben van de ervaring. Bovendien kost het tijd en moeite om aangifte te doen. Halt legt de jongere een schaderegeling op, zodat uw schade wordt vergoed.

Lees bericht