Resultaten met tag "Halt-straf" (6)

/ik-moet-naar-halt

Ik moet naar Halt

Je bent door de politie of leerplichtambtenaar naar Halt gestuurd. Dat betekent dat je iets hebt gedaan dat volgens de wet niet mag. Je hebt een strafbaar feit gepleegd.

Lees bericht
/halt-voor-ouders-en-verzorgers/ik-moet-naar-halt/onze-aanpak

Onze aanpak

Tijdens het Halt-traject willen we dat ouders meer verantwoordelijkheid nemen in de opvoeding en invloed uitoefenen op het gedrag van hun kind. Onze aanpak is dat we naast ouders staan en samen kijken wat nodig is voor hun kind.

Lees bericht
/over-halt

Over Halt

Halt richt zich al meer dan veertig jaar op het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit, vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaan wij: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde - in wetten vastgelegde - normen worden overtreden en waarop een straf staat.

Lees bericht
/over-halt/samenwerken-met-halt/samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Opdrachtgevers van Halt hebben te maken met maatschappelijke problemen op het gebied van jeugd en veiligheid. Denk hierbij aan (groeps)overlast op straat, agressie op het sportveld of grensoverschrijdend gedrag in de klas of op school. Vanuit haar kennis en expertise en de nauwe samenwerking met lokale en landelijke partners en opdrachtgevers is Halt een onmisbare partner bij de gezamenlijke aanpak van overlast onder jeugd. Halt zoekt samen met opdrachtgevers naar een oplossing op maat en geeft hier verdere invulling aan. Halt werkt op het snijvlak van justitie en zorg. Hierin werken wij nauw samen met landelijke en lokale partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, scholen, zorginstanties en gemeenten.

Lees bericht
/over-halt/organisatie/financiering

Financiering

Halt voert de Halt-interventies uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook financiert het Ministerie de uitvoering van de Halt-interventie.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/slachtoffer-in-een-halt-zaak

Slachtoffer in een zaak

U bent slachtoffer van een strafbaar feit dat door één of meerdere jongeren is begaan. Eén of meerdere van deze jongeren zijn doorverwezen naar Halt. Halt vindt de wensen en behoeften van het slachtoffer heel belangrijk. op deze pagina staat informatie over de inhoud van de Halt-interventie.

Lees bericht