Sport en gedrag I

Als jonge voetballers een overtreding op of rond het voetbalveld begaan, kan de KNVB de training Sport en Gedrag I aanbieden. Het doel van de training Sport en Gedrag I is om kennis en vaardigheden op te doen om ongewenst gedrag te vervangen door positief, sportief gedrag. De training kan ook preventief worden aangevraagd door de vereniging, gemeente of speler zelf.

Wanneer een training I?

De training is voor spelers tot 23 jaar en wordt ingezet bij schikkingsvoorstellen van minimaal 5 en maximaal 10 wedstrijden. Het gaat om handelingen zoals trappen, duwen, stoten of beledigen.

Waarom meedoen?

Wanneer de training succesvol is afgerond laat de KNVB zo snel mogelijk weten wanneer de speler weer het veld op mag. De speler wordt zich door de training bewust van zijn gedrag en de gevolgen hiervan, waardoor hij of zij in de toekomst minder snel de fout in gaat. Wanneer de training niet succesvol wordt afgerond, blijft de speler het volledig aantal uitgesloten wedstrijden aan de kant staan. De training valt onder het tuchtrecht van de sportbond en staat los van het strafrecht.

Inhoud van de training

De speler heeft twee gesprekken met een Halt-medewerker en maakt leeropdrachten. De speler biedt excuses aan, aan het slachtoffer (bijvoorbeeld de scheidsrechter of de tegenspeler). De training duurt in totaal 5 tot 6 uur, verdeelt over 2 of 3 sessies.

Hoe aanmelden?

De speler krijgt van de KNVB een brief met het aanbod om de training Sport en Gedrag I te volgen. Wanneer de speler voor de training kiest, laat hij dit weten aan de KNVB. Als de interventie preventief wordt aangevraagd, gaat dit via de relatiemanager uit de regio.

Als u meer wilt weten over de training, kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.