Halt op school

Op veel scholen waar Halt komtbieden we een breed, integraal pakket aan activiteiten. De Halt-medewerker wordt een vast gezicht op school, die kan inspringen op het moment dat de school het nodig acht. Zo kan de school na een incident in een klas bijvoorbeeld één of meerdere voorlichtingen aanvragen, een klassendialoog organiseren of een leerling aanmelden bij het spreekuur.

Vast aanspreekpunt op school

Daarnaast is de Halt-medewerker, door de structurele aanwezigheid op school, een makkelijk te herkennen aanspreekpunt voor zowel leerling als docent. Zo houden we de lijnen kort en is de Halt-medewerker een sparringpartner bij (vragen en tips over) ongewenst gedrag. Door deze wijze van samenwerking wordt vraaggericht gewerkt. De positie van Halt in het onderwijs, het sociaal domein en de strafrechtketen biedt de mogelijkheid om een link te leggen met één van onze partners.

Op school biedt Halt: