Wanneer naar Halt?

De Halt-interventie is een buitenstrafrechtelijke aanpak voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd.

 Jongeren komen bij Halt terecht via:

  • De politie, soms na expliciete toestemming door het Openbaar Ministerie.
  • Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar. 

Voorwaarden voor de Halt-interventie zijn onder meer dat het delict een feit betreft uit het Besluit aanwijzing Halt-feiten en dat de jongere niet eerder een interventie heeft gekregen bij het Openbaar Ministerie en dus nog niet in aanmerking voor een strafblad is gekomen.

Wet- en regelgeving Halt

In artikel 77e van het Wetboek van Strafrecht wordt de Halt-interventie mogelijk gemaakt.

Welke feiten zich lenen voor een interventie door Halt staat in het Besluit aanwijzing Halt-feiten

Met expliciete toestemming van een officier van justitie kan een jongere ook voor andere feiten naar Halt worden verwezen. Kijk voor meer informatie bij ZSM.

Richtlijnen voor het verwijzen voor een Halt-traject zijn uitgewerkt in: