Voortgezet onderwijs

In de voorlichting komen praktijkvoorbeelden aan bod, die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Ze gaan over jongeren die bij Halt terecht zijn gekomen, omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd. De leerlingen bedenken oplossingen voor deze jongeren om het de volgende keer in een moeilijke situatie anders te doen. Met de voorlichtingen willen we de leerlingen bewust maken. Bijvoorbeeld over hun keuzes, de gevolgen van hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheid.

Voor het VO zijn de volgende voorlichtingen beschikbaar:

 • Invloed van de groep *
 • Gedrag online *
 • Online fraude en cybercriminaliteit *
 • Sexting education
 • Jeugdcriminaliteit
 • De kosten van snel geld verdienen- weerbaar tegen ondermijning *
 • Tolerantie en respect *
 • Veilig oud en nieuw
 • Wapens en geweld *
 • Klassendialoog
 • Ouderbijeenkomsten

Voor het VSO zijn de volgende voorlichtingen beschikbaar:

 • Invloed van de groep *
 • Gedrag online *
 • Sexting education
 • De kosten van snel geld verdienen- weerbaar tegen ondermijning *
 • Tolerantie en respect *
 • Veilig oud en nieuw
 • Wapens en geweld *
 • Klassendialoog
 • Ouderbijeenkomsten

* Ook met ouderbijeenkomsten

Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met uw regioteam.