Over deze site

Op halt.nl vindt u informatie over de organisatie en over de Halt-straf. Maar u kunt ook informatie vinden over de andere producten en diensten van Halt. Die vindt u bij ‘Samenwerken met Halt’ en dan in de categorieën: Straat, School en Sport. Hier staat ook informatie voor gemeenten en voor verwijzers, zoals politie en leerplichtambtenaren. Daarnaast zijn er cijfers en nieuwsberichten op halt.nl te vinden.

Leesbaarheid

Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ worden gelezen. Waar ‘ouders’ staat, bedoelen we hier ook ‘verzorgers’ en ‘opvoeders’ mee.

Toegankelijkheid

De website van Halt is goed toegankelijk voor mensen met een functionele beperking, zoals blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met een beperkte handfunctie. Alleen zijn op dit moment het merendeel van onze pdf-bestanden nog niet toegankelijk. Hier kunt u meer over lezen in onze toegankelijkheidsverklaring

Fotografie

Alle geportretteerden op deze website zijn modellen. Zij hebben dus geen enkele relatie met Halt of de Halt-straf.

Fotografie: Hans Moolenaar, Shutterstock, Unsplash

Browsers

De volgende browsers ondersteunen de website:

Browser Versie Besturingssysteem Responsive
Google Chrome Laatste en een na laatste Windows en Mac Ja
Microsoft Edge Laatste en een na laatste Windows Ja
Mozilla Firefox Laatste en een na laatste Windows en Mac Ja
Apple Safari Laatste en een na laatste Mac Ja

Wet Hergebruik Overheidsinformatie 

Halt voldoet aan de Wet Hergebruik Overheidsinformatie. Indien gewenst kunt u via het contactformulier een aanvraag indienen voor hergebruik van informatie van Halt.

Meer informatie

Heeft u een opmerking of suggestie? Neem dan contact op met de webredactie via info@halt.nl.

Delen via:

Relevante onderwerpen