Halt en sport

Sporten is leuk en het levert mooie momenten op. Maar soms slaan de mooie emoties die bij sport horen om in ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Er worden grove overtredingen gemaakt, er wordt gescholden, fysieke agressie gebruikt en scheidsrechters worden belaagd. Het is noodzakelijk om grensoverschrijdend gedrag op het sportveld aan te pakken en te kijken naar wat nodig is om herhaling te voorkomen. Het is voor sportverenigingen lastig om in te grijpen. Hoe zorgt de vereniging voor een sociale en veilige sportomgeving? En welke rol kan Halt vervullen?

Individueel aanbod

Halt biedt sportinterventies aan op speler- en teamniveau. Voor de spelers is er de training Sport en Gedrag I (lichte variant) of Sport en Gedrag II (zware variant). Deze trainingen kunnen door de KNVB worden aangeboden na een rode kaart en ze kunnen preventief worden ingezet.

Teamaanbod

Op teamniveau biedt Halt de voorlichting Sportiviteit en Respect (over sportief en respectvol gedrag op en rond het veld), de interventie Controle is Winnen (voor teams of groepen binnen het team die zich grensoverschrijdend gedragen) en het traject Herstel en Bemiddeling (na een incident tussen twee partijen).

Als u meer wilt weten over de trainingen en interventies van Halt, kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.