De Halt wijkinterventie

Jongeren die een grens over zijn gegaan, waarvoor de inzet van strafrecht niet mogelijk of wenselijk is, kunnen aangemeld worden voor een Halt wijkinterventie. Dit kan bijvoorbeeld door de gemeente, wijkagent, het wijkteam of jongerenwerk. Deze buitenstrafrechtelijke interventie richt zich op het leren van fouten, herstel met de slachtoffers of benadeelden en betrokkenheid van ouder(s) of verzorger(s) en andere rolmodellen.

Waarom deze interventie?

Samen met de jongere, ouder(s) of verzorger(s) en het netwerk om de jongere heen, willen we zorgen dat elke jongere zich fijn en veilig voelt in de wijk. Soms maken jongeren fouten. We willen jongeren bewust maken van hun gedrag en de gevolgen van hun gedrag voor henzelf en de ander. Op deze manier worden jongeren weerbaarder, voelen ze zich veilig en op hun plek in de wijk.

Hoe werkt het?

Tijdens deze begeleiding maken we gebruik van onderdelen uit de Halt-interventie. De jongere leert na te denken over het gedrag en hoe hij of zij voortaan een andere keuze kan maken. Ook leert de jongere meer over de (mogelijke) gevolgen van het eigen gedrag en zoekt de jongere samen met de Halt-medewerker naar een manier om recht te zetten wat verkeerd is gegaan. Ouders (en eventueel lokale partners) worden actief betrokken bij de Halt wijkinterventie.

Voor wie is het?

De Halt wijkinterventie is bedoeld voor jongeren die een grens over zijn gegaan, zoals bijvoorbeeld fysieke- of verbale agressie, vernieling of ongewenst online gedrag. Ook kan de Halt wijkinterventie worden ingezet bij jongeren die wat extra hulp nodig hebben, zodat ze de volgende keer een andere keuze kunnen maken.

Wat levert het op?

De Halt wijkinterventie is een buitenstrafrechtelijke interventie waarmee de negatieve impact van het strafrechtelijke systeem zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door vroegtijdig en op vrijwillige basis te interveniëren, spreken Halt en lokale partners de eigen motivatie van de jongere en ouder(s) of verzorger(s) aan en hoeft men niet te ‘wachten tot het mis gaat’ om een interventie in te zetten die het verschil kan maken en de jongere een tweede kans biedt.

Tijdens de interventie leert de jongere te reflecteren op het gedrag en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. De sociale weerbaarheid van de jongere wordt vergroot door het aanleren van sociale vaardigheden en het bewust worden van handelingsalternatieven. Als er sprake is van een slachtoffer of benadeelde, proberen we de relatie tussen jongere en het slachtoffer of de benadeelde te herstellen.

Een groepje jongeren in de buurt veroorzaakte overlast. Ze hadden het vooral op één woning gemunt. Het was een kwestie van tijd voor het uit de hand zou lopen.

We hebben deze jongeren preventief aangemeld bij Halt. Daar zijn ze samen met hun ouders in gesprek gegaan met de Halt-medewerker en met de bewoner van het huis.

Dit herstelde de relatie aanzienlijk en de sfeer in de wijk werd direct gemoedelijker.

Verhaal van een wijkagent