Alcohol- en drugsgebruik

Het gebruik van alcohol en drugs heeft impact op de gezondheid van jongeren. Bovendien lopen ze het risico om verslaafd te raken wanneer ze het vaak gebruiken. Omdat het lichaam van jongeren niet volgroeid is, is het extra gevoelig voor middelengebruik. Grenzen vervagen, wat kan leiden tot overlast, geluidshinder, vernielingen, geweld of agressie.

Jongeren onder de 18 mogen niet in bezit zijn van drugs en alcohol. Ze mogen geen alcohol kopen of bij zich hebben in de openbare ruimte. Toch is de verleiding voor jongeren vaak groot. Ze experimenteren, willen bij een groep horen of doen stoer. Halt wijst jongeren op de schadelijke gevolgen van alcohol- en drugsgebruik en gaat met jongeren in gesprek over hoe om te gaan met deze verleidingen. Zo dragen we bij aan een veilige omgeving.

Onze aanpak

Wanneer jongeren met alcohol- of drugs worden betrapt, kunnen ze naar Halt worden verwezen. Samen met de jongere en ouders praten we over de situatie en zoeken we naar een oplossing voor het alcohol- en drugsgebruik. De jongere krijgt leeropdrachten over alcohol- en drugsgebruik, waarin hij reflecteert op de gevolgen van het gedrag voor zichzelf en anderen.

Halt werkt samen met lokale verslavingszorgorganisaties. De jongere gaat op gesprek bij de preventieve afdeling van de verslavingszorg als onderdeel van het Halt-traject. Ouders of opvoeders worden altijd betrokken bij het Halt-traject. Als de Halt-medewerker denkt dat een jongere verslaafd is, kan deze in overleg met ouders en jongere doorverwijzen voor verdere hulp. Dit kan ook wanneer het middelengebruik problematisch is, maar er nog geen sprake is van een verslaving.

Alcoholtekening
Tekening uit de leeropdracht van een jongere die voor een interventie naar Halt is verwezen.

Evenementen

Bij evenementen en feesten kunnen gemeenten tijdelijk een Halt-loket inzetten. Halt-medewerkers zijn tijdens het evenement aanwezig. Wanneer de politie of een Buitengewoon Opsporingsambtenaar een jongere staande houdt voor alcohol- of drugsgebruik, gaat de Halt-medewerker met de jongere in gesprek en maakt afspraken over het Halt-traject.

Wat levert het op

We willen jongeren bewust maken van de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik, gedragsalternatieven bieden en met jongeren oefenen hoe ze om kunnen gaan met onder andere negatieve groepsinvloed. Zo probeert Halt het gebruik onder jongeren te verminderen. Hierdoor neemt ook de kans af dat zij onder invloed overlastgevend en strafbaar gedrag vertonen. Ook bouwen we aan een stevig vangnet door ouders te ondersteunen in hun rol, om afspraken te maken met hun kind en voor het geval het toch mis dreigt te gaan.

De confrontatie

De confrontatie is een samenwerking tussen de politie en Halt. Hierbij filmt de politie met bodycams de jongeren die te veel hebben gedronken of zich tijdens het uitgaan misdragen. Later kijkt de politie, samen met de jongere, de ouders en een Halt-medewerker de opnames terug. De opnames zorgen bij de Halt-medewerker voor een opening in het gesprek met de ouders en de jongere. De jongere (en de ouder) wordt zich hierdoor bewuster van het eigen gedrag. De beelden worden na het bekijken direct verwijderd. Kijk voor meer informatie naar de video over ‘De confrontatie.

De confrontatie