Samenwerken in de jeugdstrafrechtketen

Halt is aanwezig in zorg- en veiligheidshuizen en is actief lid van verschillende landelijke en lokale overleggen, zoals het Arrondissementaal Jeugd Beraad (AJB) en het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit (APJ). Ook levert Halt structureel informatie voor casusoverleggen, zoals het Justitieel Casus Overleg. En onderhoudt Halt nauw contact met leerplichtambtenaren in het kader van de Halt-interventie schoolverzuim.