Samenwerkingspartners

Opdrachtgevers van Halt hebben te maken met maatschappelijke problemen op het gebied van jeugd en veiligheid. Denk hierbij aan (groeps)overlast op straat, agressie op het sportveld of grensoverschrijdend gedrag in de klas of op school. Vanuit haar kennis en expertise en de nauwe samenwerking met lokale en landelijke partners en opdrachtgevers is Halt een onmisbare partner bij de gezamenlijke aanpak van overlast onder jeugd. Halt zoekt samen met opdrachtgevers naar een oplossing op maat en geeft hier verdere invulling aan. Halt werkt op het snijvlak van justitie en zorg. Hierin werken wij nauw samen met landelijke en lokale partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, scholen, zorginstanties en gemeenten.

Samenwerken op ZSM

Halt maakt deel uit van de jeugdstrafrechtketen en is als vaste partner aangesloten bij ZSM. ZSM staat voor Zorgvuldig, Snel en Maatwerk. Op ZSM werken Openbaar Ministerie, politie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en Slachtofferhulp Nederland met elkaar samen in de aanpak van (lichte) veelvoorkomende criminaliteit, zoals winkeldiefstal en vernieling. Op een ZSM-locatie kan de officier van justitie snel beslissen wat er met een zaak gebeurt. Hierbij houdt de officier van justitie rekening met de adviezen van de partners op ZSM. Maar ook met de wensen en schade van het slachtoffer en de omstandigheden van de verdachte.

Door deelname aan ZSM levert Halt een actieve bijdrage aan de keuze voor een betekenisvolle straf voor jongeren. Zo willen we voorkomen dat jongeren onnodig te maken krijgen met het strafrecht en een strafblad krijgen. Kiezen voor een Halt-staf als een buitenstrafrechtelijke aanpak in de juiste zaken en voor de juiste jongeren.