Stages

Werken bij Halt betekent maatschappelijk betrokken zijn en bouwen aan concrete resultaten op de terreinen straf, zorg en welzijn, onderwijs en sociale veiligheid. Met lokaal maatwerk als uitgangspunt. Bij Halt werken ongeveer 250 mensen.

Halt wil graag jonge mensen de kans geven om werkervaring op te doen. Dat vinden we een belangrijke maatschappelijke taak waar Halt een bijdrage aan wil leveren.

Halt kent een aantal stagemogelijkheden. Jaarlijks is er plaats voor:

 • Stages van hbo-studenten in ons primaire proces: het werkveld van de Halt-medewerker. Deze stages vinden meestal plaats in het derde studiejaar en duren over het algemeen tien maanden. Dit zijn binnen Halt de meest voorkomende stages. Ieder Halt-team stelt jaarlijks minimaal één stageplaats beschikbaar. Deze stages zijn uitsluitend bestemd voor studenten van sociaal-agogische (hsao) opleidingen. Dit zijn de opleidingen: mwd, sph, cmv, pedagogiek, social work, toegepaste psychologie, creatieve therapie en godsdienst pastoraal werk. De vacatures voor deze stage worden op onze website gezet in de periode begin maart tot en met eind april. Er kan alleen gesolliciteerd worden via het online sollicitatieformulier. Dus niet via mail.
 • Binnen de afdeling Beleid is er jaarlijks minimaal één stageplek voor universitaire studenten van studies bij voorkeur in de richting van (Forensische) Orthopedagogiek, Criminologie, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie of Rechtsgeleerdheid. De stageplek kan ook dienen als een afstudeeropdracht (inclusief scriptieonderzoek in overleg met de universiteit).

  Mocht er een stageplaats beschikbaar zijn op onze afdeling Beleid, dan vind je de vacature onderaan deze pagina.

Er kan alleen gesolliciteerd worden via de link in de vacature. Sollicitaties via mail worden niet in behandeling genomen.

Overige stages

Op aanvraag beoordeelt Halt of er mogelijkheden zijn voor overige stages:

 • Mbo- of hbo-stage waarin werkervaring wordt opgedaan in staf en ondersteunende werkvelden. Periodes kunnen variabel zijn. Voor een mbo-stage moet Halt veelal erkend zijn als leerbedrijf.
 • (Afstudeer)stages op hbo-niveau waarin onderzoek wordt uitgevoerd. Voorwaarde voor deze stage is dat de onderzoeksvraag en invulling in nauw overleg met Halt wordt ingevuld.
 • Werkervaringsstage buiten opleiding: deze stage is bestemd voor jongeren of doorstromers die werkervaring willen opdoen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De periode wordt in onderling overleg ingevuld.

  Er kan geen verzoek worden gemaild voor een bovengenoemde stage omdat er momenteel geen mogelijkheden voor een dergelijk stage zijn.

Voorwaarden bij stage

 • Een stage vindt altijd plaats binnen een overeengekomen stage-opdracht.
 • Er is capaciteit beschikbaar bij het betreffende Halt-team of afdeling om de stagiair voldoende te begeleiden.
 • De relatie tussen de stagiair en Halt wordt altijd vastgelegd in een stage-overeenkomst.
 • Een stage is altijd gericht op het uitbreiden van de kennis en ervaring in het kader van de opleiding of in het kader van een werkervaringstraject. Een stage is daarom nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst.
 • De stagiair loopt stage in de regio waarin hij of zijn woont. 

Vergoedingen

De vergoeding bij een stagetraject is als volgt vastgesteld:

 • De hbo- of universitaire stagiair ontvangt een vergoeding van €250,- bruto bij 36 uur. Deze vergoeding geldt zowel voor een werkervaringsstage, een onderzoeksstage als een afstudeerstage.
 • De mbo-stagiair die een werkervaringsstage doorloopt, ontvangt hiervoor een vergoeding van €200,- bruto bij 36 uur.
 • Een stagiair die een stageplaats buiten opleiding vervult, ontvangt hiervoor de volgende stagevergoeding:
  - werkzaamheden op hbo- of hoger niveau €250,- bruto bij 36 uur.
  - werkzaamheden op mbo-niveau €200,- bruto bij 36 uur.

Solliciteren?

Als er bij Halt stageplaatsen zijn dan vind je hieronder de betreffende stageplaatsen.

Er zijn op dit moment geen vacatures beschikbaar.

Delen via: