Stages

Werken bij Halt betekent maatschappelijk betrokken zijn en bouwen aan concrete resultaten op de terreinen preventie, straf, zorg en welzijn, onderwijs en sociale veiligheid. We werken lokaal, in één organisatie met teams door het hele land. We sluiten met onze interventies aan bij de situatie van de jongere en de vraag van de maatschappij. Bij Halt werken ongeveer 250 mensen.

 Halt heeft verschillende stagemogelijkheden. Jaarlijks is er plaats voor:

HBO-stages

Halt biedt stages voor hbo-studenten in het primaire proces: het werkveld van de Halt-medewerker. Deze stages zijn meestal in het derde studiejaar en duren meestal tien maanden.

Ieder Halt-team stelt jaarlijks minimaal één stageplaats beschikbaar. Deze stages passen goed bij studenten aan een opleiding gericht op jeugd, ontwikkeling of het juridische werkveld, bijvoorbeeld Social Work, Pedagogiek, SJD en toegepaste Psychologie. De vacatures staan van begin maart tot en met eind april op de website. Je kunt alleen solliciteren via het online sollicitatieformulier. Dus niet via mail.

Bij de afdeling Beleid is er jaarlijks minimaal één stageplek voor universitaire studenten van studies in de richting (Forensische) Orthopedagogiek, Criminologie, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie of Rechtsgeleerdheid. De stageplek kan ook dienen als een afstudeeropdracht (inclusief scriptieonderzoek, in overleg met de universiteit). 

Als er een stageplaats beschikbaar is op de afdeling Beleid, dan vind je de vacature onderaan deze pagina.

Je kunt alleen solliciteren via de link in de vacature. Sollicitaties via mail nemen we niet in behandeling.

Overige stages

Op aanvraag beoordeelt Halt of er mogelijkheden zijn voor andere stages:

  • Mbo- of hbo-stages, waarin werkervaring wordt opgedaan in staf- en ondersteunende werkvelden. Periodes kunnen variabel zijn. Voor een mbo-stage moet Halt meestal erkend zijn als leerbedrijf.
  • (Afstudeer)stages op hbo-niveau waarin de student een onderzoek uitvoert of meewerkt. De onderzoeksvraag en invulling van de stage gaan in nauw overleg met Halt.
  • Werkervaringsstage buiten opleiding. Deze stage is bestemd voor jongeren of doorstromers die werkervaring willen opdoen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De periode wordt in onderling overleg ingevuld.


Voorwaarden bij stage

  • Een stage vindt plaats binnen een overeengekomen stage-opdracht.
  • Er is capaciteit beschikbaar bij het team of de afdeling om de stagiair te begeleiden.
  • De relatie tussen de stagiair en Halt wordt altijd vastgelegd in een stage-overeenkomst.
  • Een stage is altijd gericht op het uitbreiden van de kennis en ervaring in het kader van de opleiding of in het kader van een werkervaringstraject. Een stage is daarom nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst.
  • De stagiair loopt stage in de regio waarin hij of zijn woont.

Vergoedingen

Stagiairs bij Halt krijgen een vergoeding van €400,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.

Solliciteren?

Als er bij Halt stageplaatsen zijn dan vind je hier de beschrijving.

Er zijn op dit moment geen vacatures beschikbaar.