Stages

Werken bij Halt betekent maatschappelijk betrokken zijn en bouwen aan concrete resultaten op de terreinen preventie, straf, zorg en welzijn, onderwijs en sociale veiligheid. We werken lokaal, in één organisatie met teams door het hele land. We sluiten met onze interventies aan bij de situatie van de jongere en de vraag van de maatschappij. Bij Halt werken ongeveer 250 mensen.

 Halt heeft verschillende stagemogelijkheden. Jaarlijks is er plaats voor:

HBO-stages

Halt biedt stages voor hbo-studenten in het primaire proces: het werkveld van de Halt-medewerker. Deze stages zijn meestal in het derde studiejaar en duren meestal tien maanden.

Ieder Halt-team stelt jaarlijks minimaal één stageplaats beschikbaar. Deze stages zijn uitsluitend bestemd voor studenten van sociaal-agogische (hsao) opleidingen: mwd, sph, cmv, pedagogiek, social work, toegepaste psychologie, creatieve therapie en godsdienst pastoraal werk. De vacatures staan van begin maart tot en met eind april op de website. Je kunt alleen solliciteren via het online sollicitatieformulier. Dus niet via mail.

Bij de afdeling Beleid is er jaarlijks minimaal één stageplek voor universitaire studenten van studies in de richting (Forensische) Orthopedagogiek, Criminologie, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie of Rechtsgeleerdheid. De stageplek kan ook dienen als een afstudeeropdracht (inclusief scriptieonderzoek, in overleg met de universiteit). 

Als er een stageplaats beschikbaar is op de afdeling Beleid, dan vind je de vacature onderaan deze pagina.

Je kunt alleen solliciteren via de link in de vacature. Sollicitaties via mail nemen we niet in behandeling.

Overige stages

Op aanvraag beoordeelt Halt of er mogelijkheden zijn voor andere stages:

 • Mbo- of hbo-stages, waarin werkervaring wordt opgedaan in staf- en ondersteunende werkvelden. Periodes kunnen variabel zijn. Voor een mbo-stage moet Halt meestal erkend zijn als leerbedrijf.
 • (Afstudeer)stages op hbo-niveau waarin de student een onderzoek uitvoert of meewerkt. De onderzoeksvraag en invulling van de stage gaan in nauw overleg met Halt.
 • Werkervaringsstage buiten opleiding. Deze stage is bestemd voor jongeren of doorstromers die werkervaring willen opdoen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De periode wordt in onderling overleg ingevuld.

Voorwaarden bij stage

 • Een stage vindt plaats binnen een overeengekomen stage-opdracht.
 • Er is capaciteit beschikbaar bij het team of de afdeling om de stagiair te begeleiden.
 • De relatie tussen de stagiair en Halt wordt altijd vastgelegd in een stage-overeenkomst.
 • Een stage is altijd gericht op het uitbreiden van de kennis en ervaring in het kader van de opleiding of in het kader van een werkervaringstraject. Een stage is daarom nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst.
 • De stagiair loopt stage in de regio waarin hij of zijn woont.

Vergoedingen

De vergoeding bij een stagetraject is als volgt vastgesteld:

 • De hbo- of universitaire stagiair ontvangt een vergoeding van €250,- bruto bij 36 uur. Deze vergoeding geldt zowel voor een werkervaringsstage, een onderzoeksstage als een afstudeerstage.
 • De mbo-stagiair die een werkervaringsstage doorloopt, ontvangt hiervoor een vergoeding van €200,- bruto bij 36 uur.
 • Een stagiair die een stageplaats buiten opleiding vervult, ontvangt hiervoor:
 • Bij werkzaamheden op hbo- of hoger niveau: €250,- bruto bij 36 uur.
 • Bij werkzaamheden op mbo-niveau: €200,- bruto bij 36 uur.

Solliciteren?

Als er bij Halt stageplaatsen zijn dan vind je hier de beschrijving.

Breda

Stage Team Zeeland - West Brabant 2022/2023

Bekijk vacature
Arnhem

Stage Team Oost Nederland 2022/2023

Bekijk vacature
Delen via: