Samenwerken met Halt

Halt is een verbindende partner tussen jongeren en ouders aan de ene kant en organisaties die met (licht) criminele jongeren te maken hebben aan de andere kant. We werken samen met lokale en landelijke partners en opdrachtgevers in de straf- en zorgketen, zoals gemeenten, politie, scholen, wijkteams en jongerenwerk.

Een overzicht van onze samenwerkingspartners treft u hier.

Samenwerkingspartners

Klik op het logo van partner voor meer informatie.