Geldezels

Criminelen ronselen steeds vaker jongeren om illegaal verkregen geld wit te wassen of illegale geldtransacties uit te voeren. De jongeren dienen hierbij als geldezel. Een geldezel sluist via zijn eigen bankrekening geld door van criminelen en krijgt daar een vergoeding voor. Jongeren worden geronseld met een verhaal dat ze op een makkelijke manier geld kunnen verdienen. Vaak gebeurt dit via sociale media of via contact op schoolpleinen. Een jongere die zich inzet als geldezel, pleegt een strafbaar feit en kan daarom naar Halt worden verwezen.

De inhoud van de voorlichting

Jongeren hebben niet altijd door wat de gevolgen hiervan zijn. Halt heeft daarom een voorlichting ontwikkeld over geldezels voor het MBO. In de voorlichting is er aandacht voor de gevolgen van geldezelschap voor de studenten, het slachtoffer en de maatschappij. Studenten leren risicovolle situaties herkennen met behulp van casussen. Er worden handelingsperspectieven aangereikt zodat ze weten hoe zij zich weerbaar kunnen maken voor het worden van een geldezel. Daarnaast leren de studenten wat ze kunnen doen als zij toch als geldezel zijn ingezet. Het is een interactieve les waarbij ruimte is voor input vanuit de groep, onder andere bij het bedenken van tips hoe je kan proberen te voorkomen dat je een geldezel wordt en kunt handelen in moeilijke situaties.

Bij de voorlichting kan ook een ouderbijeenkomst worden verzorgd.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting Geldezels kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.