Missie en visie

Iedere jongere een kansrijke toekomst... door van fouten te leren en ze goed te maken. Jongeren leren door te onderzoeken en grenzen te verkennen. Soms gaan ze daarbij te ver. Grensoverschrijdend gedrag vormt een bedreiging voor een kansrijke toekomst. Weten wat je grenzen zijn en hiernaar handelen is belangrijk voor een kansrijke toekomst.

Halt wil daarom jongeren helpen fouten te voorkomen, hen laten leren van fouten en hen de kans geven eenmaal gemaakte fouten te herstellen. Daarmee zijn jongeren zelf geholpen, maar ook slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en de maatschappij in brede zin.

De visie van Halt

Halt is actief waar jongeren actief zijn. Halt is daarom:

  • In verbinding met zowel de justitieketen als met de lokale jeugdpartners: scholen, wijkteams, jeugdinstellingen en sportverenigingen.
  • In ontwikkeling om steeds beter maatwerk te leveren, gericht op de problemen van de jongere en op de impact die het gedrag van de jongere heeft op slachtoffers en maatschappij.
  • In control door professionele medewerkers en goede bedrijfsvoering.

Kinderrechtencollectief

Halt is partner van het Kinderrechtencollectief. Het Kinderrechtencollectief ziet toe op de implementatie en naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland, in wet, beleid en praktijk. Samen komen we op voor kinderrechten.

Kom Op Partnerlogo
De ToC van Halt