Resultaten met tag "Signaleren" (4)

/ik-moet-naar-halt/hoe-werkt-de-halt-straf

Hoe werkt de Halt-straf?

De Halt-straf is een straf op maat die past bij de overtreding of het misdrijf en bij de jongere. Het aantal uren dat de straf duurt, is afhankelijk van een aantal punten zoals leeftijd en de ernst van de situatie.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/verwijzen-naar-hulp

Verwijzen naar hulp

Tijdens de Halt-straf onderzoekt de Halt-medewerker of er meer aan de hand is. Dit gebeurt aan de hand van een landelijk ontwikkelde en erkende signaleringslijst. Kampt een jongere met depressieve gevoelens na de scheiding van zijn ouders of omdat hij transseksueel is en zich niet erkend voelt op school? Is er extra hulp nodig, omdat het gezin in een moeilijke financiële situatie zit en daardoor veel stress ervaart? Gebruikt een jongere vaak drugs of alcohol? In dit soort gevallen kan Halt samen met jongere en ouders (of andere verzorgers) op zoek gaan naar passende hulp en deze in gang zetten, bijvoorbeeld het wijkteam. Is er al hulpverlening betrokken bij de jongere of het gezin, dan stemt Halt af met deze hulpverlener. Bij ernstige zorgen starten we de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en hebben we overleg met Veilig Thuis.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/rol-ouders

Rol ouders

Ouders en opvoeders zijn belangrijk bij Halt. Daarom kijkt Halt samen met hen wat er nodig is om hun kind te laten leren van het (grensoverschrijdende) gedrag. Een goede relatie tussen ouder en kind draagt bij aan een positieve ontwikkeling van jongeren. Juist als jongeren een grens over gaan, is betrokkenheid van ouders onmisbaar. Daarom betrekt Halt ouders bij de Halt-straf. Ze zijn aanwezig bij gesprekken. Maar ze ondersteunen hun kind ook tijdens de Halt-straf, bijvoorbeeld bij het excuus aanbieden.

Lees bericht
/samenwerken-met-halt/straat/alcohol-en-drugsgebruik

Alcohol- en drugsgebruik

Het gebruik van alcohol en drugs is gevaarlijk voor de gezondheid van jongeren. Bovendien lopen ze het risico om verslaafd te raken wanneer ze het vaak gebruiken. Ook vervagen grenzen, waardoor ze schade kunnen aanrichten aan hun omgeving. Denk aan geluidshinder voor de buurt, vernielingen of uitgaansgeweld. Ook kunnen jongeren zich agressief gaan gedragen.

Lees bericht