Halt op school

Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst. Om goed onderwijs te geven en te krijgen, is het belangrijk dat school een sociale en veilige omgeving is. Halt heeft voorlichtingen die ingezet kunnen worden om ongewenst gedrag, zoals agressie, overlast, sexting, (online) pesten, cybercriminaliteit en schoolverzuim, tegen te gaan. Hierbij maakt Halt gebruik van succesvolle onderdelen uit de Halt-interventie. Daarnaast verzorgt Halt voorlichtingen voor leerlingen om grensoverschrijdend gedrag op het sportveld aan te pakken.

Halt geeft ieder jaar zo’n 13.000 voorlichtingen aan leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, bij zowel regulier als speciaal onderwijs. Afhankelijk van wat er speelt in een gemeente, op een school of in de klas maken wij in overleg met betrokkenen een keuze voor het type voorlichting. We bieden in de voorlichting verschillende praktijkvoorbeelden, die aansluiten bij de leefwereld van kinderen. Deze gaan over jongeren die bij Halt terecht zijn gekomen, omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd. De leerlingen bedenken oplossingen voor deze jongeren om het de volgende keer in een moeilijke situatie anders te doen. Met de voorlichtingen willen we jongeren bewust maken. Bijvoorbeeld over hun keuzes, de gevolgen van hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheid.

Naast voorlichtingen aan de leerlingen organiseert Halt ook ouderbijeenkomsten waarin we ouders inzicht geven over het gedrag van jongeren. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we meer over de voorlichting die hun kind heeft gekregen.

Over de volgende thema’s geven wij voorlichting:

 • Invloed van de groep
 • Jeugdcriminaliteit
 • Veilig oud en nieuw
 • Tolerantie en respect
 • Wapens en geweld
 • Online fraude en cybercriminaliteit
 • Online veiligheid
 • Sexting education
 • Geldezels
 • De kosten van snel geld verdienen- weerbaar tegen ondermijning
 • Training Sport en gedrag