Resultaten met tag "Veiligheid" (4)

/voorlichtingen/primair-onderwijs/klassendialoog

Klassendialoog

De klassendialoog is een gespreksmethode die Halt samen met jongerenwerk uitvoert. De dialoog is gebaseerd op socratische gesprekstechnieken. De klassendialoog activeert de leerlingen, doordat zij via open, filosofische vragen worden uitgedaagd om antwoord te geven op de vraag ‘wat is veiligheid?’ Bij de beantwoording staan ze stil bij de dillema’s die hierachter schuilgaan, zoals: Wanneer botst loyaliteit op een respectvolle omgang met elkaar? Eerlijkheid tegenover snitchen of de moed om je in vrijheid uit te spreken. Tot slot benoemen leerlingen welke personen, samen met hen, een rol moeten spelen om te zorgen voor een veilige school of wijk.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/klassendialoog-2

Klassendialoog

De klassendialoog is een gespreksmethode die Halt samen met jongerenwerk uitvoert. De dialoog is gebaseerd op socratische gesprekstechnieken. De klassendialoog activeert leerlingen, doordat zij via open, filosofische vragen worden uitgedaagd om antwoord te geven op de vraag ‘wat is veiligheid?’ Bij de beantwoording staan de leerlingen stil bij de dillema’s die hierachter schuilgaan, zoals: Wanneer botst loyaliteit op een respectvolle omgang met elkaar? Eerlijkheid tegenover snitchen of de moed om je in vrijheid uit te spreken. Tot slot benoemen jongeren welke personen, samen met hen, een rol moeten spelen om te zorgen voor een veilige school of wijk.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/ouderbijeenkomsten-155

Ouderbijeenkomsten

De ouderbijeenkomsten versterken het effect van de voorlichtingen.

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-in-de-wijk-2

Halt in de wijk

Halt werkt graag samen met lokale partners om op integrale, inclusieve en pedagogische wijze om te gaan met grensoverschrijdend (delict)gedrag van jongeren. Om de sociale weerbaarheid te versterken willen we (meer) ‘pedagogische’ kwaliteit toevoegen aan de omgeving van jongeren.

Lees bericht