Slachtoffer in een zaak

Of u nu de buurtbewoner bent van wie de auto is vernield of de winkelier van wie is gestolen, als u slachtoffer bent van een jongere die een delict heeft gepleegd, hebt u vaak te maken met schade. Dat hoeft niet alleen financiële schade te zijn. U kunt ook psychisch last hebben van de ervaring. Bovendien kost het tijd en moeite om aangifte te doen. Halt legt de jongere een schaderegeling op, zodat uw schade wordt vergoed.

Excuses aanbieden

We vinden het noodzakelijk dat een jongere leert van zijn fouten. Een belangrijk onderdeel van de Halt-straf is daarom het aanbieden van excuses. Door een gesprek met het slachtoffer krijgt de jongere inzicht in de gevolgen van zijn gedrag voor een ander. Het is ook belangrijk dat het slachtoffer zijn verhaal kan vertellen en kan zien wie hem heeft benadeeld.

Herstelrecht en herstelgesprek

Een Halt-medewerker zet een herstelgesprek in bij delicten waarbij meerdere partijen zijn betrokken, bijvoorbeeld bij oplichting, mishandeling of sexting. Tijdens het herstelgesprek komen alle betrokkenen aan het woord: de dader, het slachtoffer, en soms ook familie, wijkgenoten of een docent.

Bent u slachtoffer in een Halt-zaak?

Als u slachtoffer bent van een delict dat door een jongere is gepleegd, dan krijgt u te maken met de volgende stappen:

Stap 1: Aangifte doen. Als u slachtoffer bent van een delict, is belangrijk dat u bij de politie aangifte doet. Alleen dan bestaat de mogelijkheid dat de jongere straf krijgt.

Stap 2: Schadeformulier invullen. Zodra Halt de zaak van de politie heeft gekregen, krijgt u van Halt een brief en schadeformulier. Op dit formulier kunt u aangeven wat de schade is. U kunt Slachtofferhulp Nederland vragen voor ondersteuning bij het invullen van dit formulier.

Stap 3: Vergoeden van de schade. De Halt-medewerker bespreekt met de jongere en zijn ouders hoe hoog de schade is en hoe de jongere de schade gaat vergoeden. De Halt-medewerker informeert u over de schaderegeling. De afspraken worden vastgelegd in een schadeovereenkomst.

Stap 4: Excuses aanbieden. In de meeste gevallen biedt de jongere u excuses aan in een gesprek. U krijgt in dit gesprek de gelegenheid om te vertellen hoe u de situatie hebt ervaren.

Stap 5: Afronding. U ontvangt het schadebedrag en de Halt-medewerker zorgt dat de jongere zijn Halt-straf afrondt.

Delen via: