Slachtoffer in een Halt-zaak

De buurtbewoner van wie de auto is vernield of de winkelier van wie is gestolen. Slachtoffers van jongeren die een delict hebben gepleegd, hebben vaak te maken met schade. Ze ondervinden niet alleen financiële schade, maar ze kunnen ook last hebben van de nare ervaring. Bovendien kost het tijd en moeite om aangifte te doen. Halt legt de jongere een schaderegeling op, zodat de schade van het slachtoffer wordt vergoed.

Excuses aanbieden

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat een jongere leert van zijn fouten. Een belangrijk onderdeel van de Halt-straf is daarom het aanbieden van excuses. Door een gesprek met het slachtoffer krijgt de jongere inzicht in de gevolgen van zijn gedrag voor een ander. Het is ook belangrijk voor het slachtoffer dat hij zijn verhaal kan vertellen en ziet wie hem benadeeld heeft.

Herstelrecht en herstelgesprek

Een Halt-medewerker zet een herstelgesprek in bij delicten waarbij meerdere partijen zijn betrokken, bijvoorbeeld bij oplichting, mishandeling of sexting. Tijdens het herstelgesprek komen alle betrokkenen aan het woord, zoals de dader, het slachtoffer, maar soms ook familie, wijkgenoten of een docent.

Bent u zelf slachtoffer in een Halt-zaak?

Als u zelf slachtoffer bent van een delict dat door een jongere is gepleegd, dan krijgt u te maken met de volgende stappen:

Stap 1: Aangifte doen. Het is belangrijk dat u bij de politie aangifte doet. Alleen dan bestaat de mogelijkheid dat de jongere straf krijgt.

Stap 2: Schadeformulier. Zodra wij de zaak van de politie hebben gekregen, ontvangt u van Halt een brief en schadeformulier. Op dit formulier kunt u aangeven wat de schade is. U kunt Slachtofferhulp Nederland vragen voor ondersteuning bij het invullen van dit formulier.

Stap 3: Vergoeden schade. De Halt-medewerker bespreekt met de jongere en zijn ouders hoe hoog de schade is en hoe de jongere de schade gaat vergoeden. U wordt door Halt geïnformeerd over de schaderegeling. De afspraken worden vastgelegd in een schadeovereenkomst.

Stap 4: Excuses aanbieden. In de meeste gevallen biedt de jongere zijn excuses aan in een gesprek met u. U krijgt in dit gesprek de gelegenheid om te vertellen hoe u de situatie hebt ervaren.

Stap 5: Afronding. U ontvangt het schadebedrag en de Halt-medewerker zorgt ervoor dat de jongere zijn Halt-straf afrondt.

Delen via: