Slachtoffer in een zaak

U bent slachtoffer van een strafbaar feit dat door één of meerdere jongeren is begaan. Eén of meerdere van deze jongeren zijn doorverwezen naar Halt. Halt vindt de wensen en behoeften van het slachtoffer heel belangrijk. op deze pagina staat informatie over de inhoud van de Halt-interventie.

De Halt-interventie
De Halt-interventie is een pedagogische interventie waarbij de jongere nadenkt over zijn gedrag en de gevolgen hiervan. Er is ruime aandacht voor de gevolgen die u als slachtoffer heeft ondervonden.

Het uitgangspunt is dat de jongere zijn excuses aanbiedt en de gevolgen van het strafbare feit herstelt. Hierin worden uw wensen en behoeften meegenomen. Ouders worden betrokken bij de Halt-interventie en de jongere maakt leeropdrachten. Indien nodig oefent de jongere met sociale vaardigheden, voert hij een werkopdracht uit en worden er afspraken gemaakt voor de toekomst.

Schadebemiddeling
Als u schade heeft, onderzoeken we of het vergoeden daarvan onderdeel is van de Halt-interventie. Dit hangt af van verschillende omstandigheden, zoals uw wensen, het bewijs en de leeftijd van de jongere. Samen met u, de jongere en Slachtofferhulp Nederland (SHN) kijken we naar de mogelijkheden. Als de schade niet eenvoudig is vast te stellen, overleggen wij met de officier van justitie die de jongere naar Halt heeft verwezen.

Jongeren onder de 14 jaar
Jongeren onder de 14 jaar zijn niet wettelijk aansprakelijk. Afspraken over de schaderegeling kunnen in dit geval niet worden verplicht. De ouders zijn dan aansprakelijk voor de geleden schade. De Halt-medewerker motiveert de jongere om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden en de schade wel te herstellen. Er wordt gekeken op welke manier bemiddeling mogelijk is. Als dit niet lukt, kunt u ervoor kiezen om de schade via een civiele procedure te verhalen.

Verzekering
Het is mogelijk dat u verzekerd bent tegen de veroorzaakte schade. Dit hoeft de schadebemiddeling door Halt niet in de weg te staan. Halt stemt de afhandeling af met uw verzekeringsmaatschappij. Het is niet mogelijk om de schade te verhalen als de verzekeringsmaatschappij uw schade al heeft vergoed. Als de schade niet volledig is vergoed, bijvoorbeeld door het eigen risico, kan de Halt-medewerker u helpen met het treffen van een regeling voor de rest van de schade.

Vervolg
Als de jongere alle afspraken die zijn gemaakt, heeft nagekomen, ronden we de Halt-interventie positief af. Zo voorkomt de jongere een strafblad.

Het kan ook zijn dat de jongere de afspraken niet nakomt. Dan kan Halt ervoor kiezen om de zaak negatief af te ronden. De Halt-medewerker neemt hierover contact met u op. De zaak wordt dan teruggestuurd naar de verwijzer. De verwijzer beslist over de verdere afhandeling van de zaak en informeert u hierover.

Meer informatie
Voor verdere ondersteuning en meer informatie over uw rechten als slachtoffer kunt u terecht bij Slachtofferhulp Nederland