Halt ondersteunt

Halt ondersteunt u in uw rol als opvoeder. Dat doen we door u zelf verantwoordelijkheid te geven en uw opvoedingsvaardigheden te versterken. Dit draagt bij aan een langdurige positieve ontwikkeling van uw kind. Na het Halt-traject verdwijnt de Halt-medewerker weer uit beeld en gaan ouders en jongere zelf verder. De invloed van de Halt-medewerkers is daarmee tijdelijk en die van ouders langdurig en intensief. Als er meer hulp nodig is, dan kan Halt samen met u kijken naar aanvullende hulpverlening, bijvoorbeeld van Jongerenwerk, het Wijkteam of verslavingszorg.

De rol van de ouders

Uit onderzoek blijkt dat het versterken van de betrokkenheid van ouders helpt bij het voorkomen van strafbaar gedrag bij hun kinderen. Daarbij is het belangrijk om ouders al vroeg te betrekken. Want als een kind ouder wordt, wordt ook de invloed van vrienden, school en vrijetijdsbesteding groter.

Problemen met opvoedvaardigheden, zoals weinig toezicht en slechte communicatie tussen ouders en kind, kan de kans op strafbaar gedrag vergroten. Daarom kijken we hoe we de opvoedvaardigheden van ouders kunnen versterken.

Lees hier meer over onze aanpak.