JIM (Jouw Ingebrachte Mentor)

Soms hebben jongeren meer steun nodig dan een ouder op dat moment kan bieden. In dat geval kan de Halt-medewerker de jongere helpen een JIM te vinden. Een JIM is een volwassene uit de omgeving van de jongere. Dat kan bijvoorbeeld een tante zijn, een buurman of iemand van de sportvereniging. Het is iemand die door de jongere zelf wordt gekozen en gevraagd. De JIM adviseert, steunt en helpt tijdens het uitvoeren van de Halt-interventie. En eventueel ook nog daarna.

Ouders moeten het eens zijn met de persoon die de jongere als JIM kiest.

Meer informatie over JIM staat op: jimwerkt.nl.