Den Haag Zuid-West

Halt. Iedere jongere een kansrijke toekomst,

door van fouten te leren en deze te herstellen

Voor wie is het?

Preventieve Halt-interventies zijn voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond of die een grens over zijn gegaan en waarvoor de inzet van strafrecht niet mogelijk of wenselijk is. 

Waarom preventief naar Halt?

Halt biedt jongeren de kans om te leren van hun fouten en deze te herstellen. Door een vroegtijdige, preventieve gedragsinterventie op maat aan te bieden, richt Halt zich specifiek op de behoeften van de jongere, diens ouders en het eventuele slachtoffer. Halt baseert zich hierbij op wetenschappelijke what works-principes. 

Hoe ziet de preventieve aanpak/Preventief naar Halt eruit?

De Halt-professional gaat met de jongere en ouders/verzorgers in gesprek op een locatie in de buurt van de jongere. In het eerste gesprek bespreken we wat er is gebeurd, wat er nodig is om herhaling te voorkomen en maken we afspraken over de invulling van de interventie. Elementen die aan bod komen zijn:

  • Reflecteren op gemaakte keuzes en oefenen van sociale vaardigheden door bijvoorbeeld inzet van leeropdrachten en rollenspellen
  • Excuus aanbieden/de situatie herstellen
  • Ouders/verzorgers worden betrokken en werken samen met hun kind in de interventie.

Hoe meld ik een jongere aan?

Hoe betrekken we ouders bij de preventieve aanpak van Halt?

Ouders/verzorgers worden betrokken en werken samen met hun kind in de interventie. Daarnaast krijgen zij meer zicht op het gedrag en de oorzaak van het gedrag van hun kind en leren zij hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen. We nodigen ouders/verzorgers daarom uit om bij het eerste gesprek aanwezig te zijn. tijdens de interventie blijven we de ouders betrekken.

Hoe is de afronding?

Aan het einde van de interventie bekijken we of de inzet van deze interventie voldoende was of dat er nog andere ondersteuning nodig is.

Benieuwd hoe Halt met persoonsgegevens omgaat? Kijk hier voor jongeren, kijk hier voor ouders

Wilt u meer informatie?

Naima Chokoud: 06 - 13140721