Overlast rond de jaarwisseling

Jaarlijks worden rond de 900 jongeren naar Halt gestuurd, omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels houden. Vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten zijn situaties die veel voorkomen tijdens oud en nieuw.

Onze aanpak

Wanneer jongeren strafbare feiten plegen, zoals het afsteken van (illegaal) vuurwerk, vernieling of het hinderen van hulpverleners, kunnen ze naar Halt worden verwezen. We kijken met een signalering in het startgesprek naar wat er is gebeurd en waarom. We brengen in kaart welke factoren te maken hebben met het strafbare gedrag en wat er nodig is voor de jongere om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. Binnen het Halt-traject reflecteert de jongere op zijn gedrag, kijkt naar de gevolgen van het gedrag en gaat aan de slag met vaardigheden om te kunnen omgaan met risicovolle situaties. Ook is het herstellen van hetgeen is gebeurd, bijvoorbeeld door het aanbieden van excuses, een onderdeel van het traject. Als er schade is moet deze worden vergoed. In sommige gevallen krijgt de jongere een werkopdracht. Ouders of opvoeders worden altijd betrokken bij het Halt-traject.

Wat levert het op?

Door het voeren van gesprekken tussen de jongeren en ouders en het maken van leeropdrachten proberen we jongeren bewust te maken en geven we inzicht in de gevolgen van het ongewenste gedrag. Met het Halt-traject krijgen jongeren de kans om te leren wat ze een volgende keer in een moeilijke situatie anders kunnen doen. Door jongeren inzicht te geven in hun gedrag en ze positieve alternatieven aan te reiken, probeert Halt te voorkomen dat zij in herhaling vallen.