Onze aanpak

Tijdens het Halt-traject willen we dat ouders meer verantwoordelijkheid nemen in de opvoeding en invloed uitoefenen op het gedrag van hun kind. Onze aanpak is dat we naast ouders staan en samen kijken wat nodig is voor hun kind.

Hoe doen we dit?

  • Ouders zijn altijd aanwezig bij het startgesprek en een aantal andere gesprekken. Tijdens het startgesprek kijken we samen met de ouders, aan de hand van signaleringsvragen en een korte test, hoe het met de jongere gaat, thuis, in de wijk en op school.
  • Ouders zijn betrokken bij andere onderdelen van het Halt-traject, bijvoorbeeld bij het maken van de leeropdrachten.
  • Ouders bespreken met hun kind waarom het kind iets strafbaars heeft gedaan.
  • Ouders maken samen met hun kind een plan waar ze samen aan willen werken, met afspraken om strafbaar gedrag te voorkomen.
  • Zo nodig spreekt een Halt-medewerker apart met ouders in een oudergesprek. Dan is er meer ruimte om gevoelige onderwerpen te bespreken.

Informatie over de verschillende Halt-trajecten vindt u hier.

Wat heeft mijn kind aan het Halt-traject?

Wanneer u weet waarom uw kind een grens over is gegaan, kunt u in de toekomst sneller ingrijpen. Hierdoor komt uw kind minder snel opnieuw in de problemen. Daarnaast zeggen zowel ouders als jongeren dat door de aanpak van Halt de ruzies thuis afnemen.

Halt werkt graag samen met scholen. Uit een groot onderzoek van de Universiteit Maastricht bleek dat een Halt-interventie de kans op voortijdig schoolverlaten verlaagt.

Wat we van u verwachten als uw kind naar Halt moet