Resultaten met tag "Schoolverzuim" (4)

/ik-moet-naar-halt/mijn-kind-moet-naar-halt/onze-aanpak

Onze aanpak

Tijdens het Halt-traject willen we dat ouders meer verantwoordelijkheid nemen in de opvoeding en invloed uitoefenen op het gedrag van hun kind. Onze aanpak is dat we naast ouders staan en samen kijken wat nodig is voor hun kind.

Lees bericht
/halt-op-school

Halt op school

Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst. Om goed onderwijs te geven en te krijgen, is het belangrijk dat school een sociale en veilige omgeving is. Halt heeft voorlichtingen die ingezet kunnen worden om ongewenst gedrag, zoals agressie, overlast, sexting, (online) pesten, cybercriminaliteit en schoolverzuim, tegen te gaan. Hierbij maakt Halt gebruik van succesvolle onderdelen uit de Halt-interventie. Daarnaast verzorgt Halt voorlichtingen voor leerlingen om grensoverschrijdend gedrag op het sportveld aan te pakken.

Lees bericht
/halt-in-de-wijk/schoolverzuim

Schoolverzuim

Een goede schoolgang is onmisbaar voor een kansrijke toekomst van jongeren. Sommige jongeren hebben moeite met op tijd komen of verschijnen niet in de klas. Het is van belang schoolverzuim aan te pakken en te kijken wat nodig is om herhaling van dit gedrag te voorkomen. Schoolverzuim is strafbaar, want een jongere overtreedt de leerplichtwet. Vaak is het verzuim een signaal dat er meer aan de hand is met de jongere.

Lees bericht
/halt-in-de-wijk/verwijzen-naar-halt/leerplichtambtenaren

Leerplichtambtenaren

Wanneer een jongere vaak te laat komt in de les of veel spijbelt, is het belangrijk dat schoolverzuim wordt aangepakt. Wanneer maatregelen van school niet helpen tegen het verzuim van een leerling, meldt een school dit bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan de jongere naar Halt verwijzen.

Lees bericht