Resultaten met tag "Schoolverzuim" (4)

/ik-moet-naar-halt/aanpak-en-effect

Aanpak en effect

Politie of bijvoorbeeld leerplichtambtenaren kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar die de wet hebben overtreden naar Halt verwijzen. Jongeren krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. De jongere moet zijn excuses aanbieden aan eventuele slachtoffers en de schade vergoeden. Op deze manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen gedrag.

Lees bericht
/samenwerken-met-halt/school

School

Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst. Om goed onderwijs te geven en te krijgen, is het belangrijk dat de school een sociale, veilige omgeving is. Bij grensoverschrijdend gedrag, (online) pesten en schoolverzuim heeft Halt een passende aanpak. Daarnaast verzorgt Halt voorlichtingen voor leerlingen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook organiseert Halt ouderbijeenkomsten waarin we uitleg geven waarom jongeren gevoeliger zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens voeren we met ouders het gesprek over grenzen stellen en toezicht houden.

Lees bericht
/samenwerken-met-halt/school/schoolverzuim

Schoolverzuim

Een goede schoolgang is onmisbaar voor een kansrijke toekomst van jongeren. Sommige jongeren hebben echter moeite met op tijd komen of verschijnen helemaal niet in de klas. Van belang is dit schoolverzuim vroegtijdig aan te pakken om verdere problemen te voorkomen. Schoolverzuim is strafbaar, want een jongere overtreedt de leerplichtwet. Vaak is het ook een signaal dat er meer aan de hand is met de jongere. Halt biedt een buitenstrafrechtelijke aanpak gericht op het voorkomen van schoolverzuim. Samen met de jongere, ouders, leerplicht en de school kijkt Halt naar wat een jongere nodig heeft om weer naar school te gaan. 

Lees bericht
/samenwerken-met-halt/verwijzen-naar-halt/leerplichtambtenaren

Leerplichtambtenaren

Wanneer een jongere vaak te laat komt of veel spijbelt, is het belangrijk dat er snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Wanneer maatregelen van school niet helpen tegen het verzuim van een leerling, zal een school dat melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Een jongere met beginnend schoolverzuim kan door een leerplichtambtenaar naar Halt worden verwezen.

Lees bericht