Voorlichting De kosten van snel geld verdienen: weerbaar tegen ondermijning

Jongeren komen makkelijk in de verleiding om snel geld te verdienen of even een vriend te helpen, maar staan niet stil bij de gevolgen. In samenwerking met de taskforce RIEC Brabant/Zeeland heeft Halt een voorlichting ontwikkeld met als doel jongeren weerbaarder te maken tegen ondermijning.

In deze les staat de dialoog over het onderwerp centraal. De les start met een experiment waarin de leerlingen zien en ervaren hoe gemakkelijk je geronseld kunt worden. Daarna bekijken en bespreken we met de klas een stuk van de film ZICHT – een film over jongeren in de georganiseerde criminaliteit – en leggen we de leerlingen een aantal stellingen voor waar zij met hun telefoon anoniem antwoord op kunnen geven.

Via interactieve stellingen, een video en praktische opdrachten leren jongeren over de risico’s en gevaren van ondermijnende criminaliteit en krijgen zij handvatten toegereikt om zich hier weerbaar tegen op te stellen.

We sluiten de les af met preventieve tips en handelingsperspectieven.

Halt biedt de voorlichting De kosten van snel geld verdienen aan op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook biedt Halt de voorlichting aan voor ouders.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting De kosten van snel geld verdienen kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.

Bekijk hier onze kennisclip over ondermijning.

Conferentie Ondermijnende krachten 9 november