Hoe werkt de Halt-straf?

De Halt-straf is een straf op maat die past bij de overtreding of het misdrijf en bij de jongere. Het aantal uren dat de straf duurt, is afhankelijk van een aantal punten zoals leeftijd en de ernst van de situatie.

Een Halt-straf kan bestaan uit de volgende onderdelen: 

  • Gesprekken tussen jongere, ouders en de Halt-medewerker.
  • Het maken van leeropdrachten.
  • Aanbieden van excuses.
  • Eventuele schade vergoeden. 
  • Een werkopdracht.
  • Oefenen van (sociale) kennis.
  • Afname van het signaleringsinstrument.

Leeropdrachten

Jongeren maken (digitale) leeropdrachten en verslagen over het strafbare gedrag. Dit zijn opdrachten die helpen om na te denken (te reflecteren) over waarom de fout is gemaakt. Ook moeten ze bijvoorbeeld een opdracht maken die laat zien hoe ze voortaan uit de problemen kunnen blijven. Of ze krijgen een opdracht waarin ze afspraken maken voor de toekomst. 

Sociale vaardigheden

De Halt-medewerker kijkt samen met de jongere welke kennis versterkt kan worden om ervoor te zorgen dat hij niet opnieuw de fout in gaat. Hiervoor maakt de jongere opdrachten. Tijdens de gesprekken met de Halt-medewerker kan de jongere oefenen met sociale vaardigheden. Je kunt dan denken aan het omgaan met groepsdruk, boosheid en gezag.

Slachtoffers: excuus en schadevergoeding

Excuses aanbieden aan het slachtoffer hoort bij een Halt-straf. De Halt-medewerker stemt met de jongere, zijn ouders en het slachtoffer af in hoeverre het mogelijk is om excuses aan te bieden en in welke vorm. Halt spreekt ook een regeling af tussen dader en slachtoffer om de schade te vergoeden. Alles is erop gericht om het met het slachtoffer en maatschappij goed te maken. En om de jongere te laten inzien wat de gevolgen zijn van zijn gedrag en herhaling te voorkomen.

Ouders

Het is belangrijk dat ouders aanwezig zijn bij de gesprekken met Halt. En dat zij hun kind begeleiden bij het aanbieden van excuses en het vergoeden van de schade. Ouders van minderjarige jongeren moeten ook hun handtekening zetten onder de afspraken met Halt. Zo helpen zij hun kind ervoor te zorgen dat het niet opnieuw de fout in gaat. Mocht er uit de gesprekken blijken dat ouders opvoedvragen hebben, dan kan Halt hen hierbij ondersteunen. Of we verwijzen door naar de juiste hulpverleners, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Maatwerk

Halt kijkt naar de leeftijd en het schoolniveau van de jongere en past daarop de Halt-straf aan. Ook bespreekt de Halt-medewerker of de jongere problemen heeft. Bijvoorbeeld problemen thuis, op school of binnen de vriendengroep. Dit gebeurt aan de hand van een landelijk ontwikkelde en erkende signaleringslijst. Deze signaleringslijst neemt de Halt-medewerker altijd af om goed te kunnen kijken naar wat er nodig is voor een jongere. Daarnaast maakt Halt in sommige gevallen gebruik van het screeningsinstrument SCIL. Dit is een instrument om inzicht te krijgen in het kennisniveau van de jongere om een passende straf te kunnen geven. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om gesprekken kort te houden. Ook biedt de SCIL de Halt-medewerker informatie om de best passende leer- en werkopdrachten aan te bieden. Op deze manier kan Halt aan iedere jongere een straf op maat aanbieden.

Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

Als onderdeel van de Halt-straf kan een Halt-medewerker de Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) aanpak opstarten. Wanneer het niet zo goed gaat met een jongere, is het fijn als een jongere terecht kan bij een volwassene voor advies en een luisterend oor. Bijvoorbeeld als er problemen thuis zijn of op school. Dit hoeven niet altijd de ouders te zijn. Bij de JIM-aanpak kiest de jongere zelf een mentor uit zijn eigen netwerk. De JIM is een volwassene uit de omgeving van de jongere, iemand die de jongere vertrouwt. Dat kan bijvoorbeeld een tante zijn, een buurman of iemand van de sportvereniging. De persoon moet er voor de jongere willen zijn. Ook moeten de ouders het eens zijn met de persoon die de jongere als JIM kiest. Sinds september 2019 is Halt gestart met het inzetten van JIM’s vanuit de gedachte dat de jongere ook na afronding van de Halt-straf iemand heeft bij wie hij terecht kan als het even wat minder gaat.

Delen via: