Verwijzen naar hulp

Tijdens de Halt-straf onderzoekt de Halt-medewerker of er meer aan de hand is. Dit gebeurt aan de hand van een landelijk ontwikkelde en erkende signaleringslijst. Kampt een jongere met depressieve gevoelens na de scheiding van zijn ouders of omdat hij transseksueel is en zich niet erkend voelt op school? Is er extra hulp nodig, omdat het gezin in een moeilijke financiële situatie zit en daardoor veel stress ervaart? Gebruikt een jongere vaak drugs of alcohol? In dit soort gevallen kan Halt samen met jongere en ouders (of andere verzorgers) op zoek gaan naar passende hulp en deze in gang zetten, bijvoorbeeld het wijkteam. Is er al hulpverlening betrokken bij de jongere of het gezin, dan stemt Halt af met deze hulpverlener. Bij ernstige zorgen starten we de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en hebben we overleg met Veilig Thuis.

Delen via: