Preventief naar Halt

Wanneer bij grensoverschrijdend gedrag de inzet van strafrecht niet mogelijk of wenselijk is, kunnen jongeren preventief naar Halt worden verwezen door bijvoorbeeld de wijkagent, het wijkteam of jongerenwerk. De buitenstrafrechtelijke aanpak van Halt richt zich op het leren van fouten, herstel met slachtoffers en betrokkenheid van ouders of verzorgers en andere rolmodellen. Op deze manier wil Halt helpen voorkomen dat jongeren opnieuw in de problemen komen.

Onze aanpak

Bij onze preventieve aanpak maken we gebruik van onderdelen uit de Halt-interventie. We gaan met jongeren en ouders in gesprek. Jongeren denken na over wat ze hebben gedaan en leren over de gevolgen van hun gedrag. Dit doen we door jongeren opdrachten te laten maken, bijvoorbeeld over het omgaan met agressie of invloed van de groep. Ouders (en eventueel lokale partners) zijn actief bij dit proces betrokken. Als er sprake is van een benadeelde of andere partij, proberen we de relatie tussen de jongere en het slachtoffer te herstellen. In de interventie leert de jongere te reflecteren op het gedrag en verantwoordelijkheid te nemen voor het voorval. De sociale weerbaarheid van de jongere wordt vergroot door het aanleren van sociale vaardigheden en het bewust worden van handelingsalternatieven.

Preventief naar Halt is een samenwerking met de gemeente, politie, boa’s, jongerenwerk en andere lokale partners. 

Wat levert het op

In het preventieve Halt-traject krijgen jongeren de kans om te leren van hun fouten en recht te zetten wat ze verkeerd hebben gedaan. Het preventieve Halt-traject is een buitenstrafrechtelijke maatregel, waarmee de negatieve impact van het strafrechtelijke systeem zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door vroegtijdig en op vrijwillige basis te interveniëren, spreken Halt en lokale partners de eigen motivatie van de jongere en ouders of verzorgers aan en hoeft men niet te ‘wachten tot het mis gaat’ om een aanpak in te zetten die het verschil kan maken en de jongere een tweede kans biedt.

Als u geïnteresseerd bent in Preventief naar Halt in uw gemeente, kunt u contact opnemen met de relatiemanager uit uw regio. De contactgegevens treft u hier.

Voor gemeente Den Haag Zuid-West, klik hier.