Trainingen Sport en Gedrag

Sporten is leuk en het levert mooie momenten op. Maar soms slaan de mooie emoties die bij sport horen om in ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Sporters zijn agressief, ouders langs het veld zijn te fanatiek en scheidsrechters worden belaagd. Het is noodzakelijk om grensoverschrijdend gedrag op het sportveld aan te pakken en te kijken wat nodig is om herhaling te voorkomen. Het is voor sportverenigingen lastig om in te grijpen. Hoe zorgt de vereniging voor een sociale en veilige sportomgeving? En welke rol kan Halt vervullen?

Tuchtmaatregel voor de KNVB

Halt voert als tuchtmaatregel voor de KNVB de trainingen Sport en Gedrag uit met jonge voetballers die een overtreding op of rond het veld hebben begaan. Via het tuchtrecht hebben zij als maatregel opgelegd gekregen dat ze een aantal wedstrijden niet meer mogen spelen. Als een speler de training bij Halt goed afsluit, wordt een deel van de uitsluiting omgezet in een voorwaardelijke straf. Halt voert de trainingen Sport en Gedrag uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Trainingen Sport en Gedrag

Een voetballer die op of rond het voetbalveld ongewenst gedrag vertoont, zoals slaan, duwen, of uitschelden, kan via het tuchtrecht uitgesloten worden van deelname aan een aantal wedstrijden. In opdracht van de KNVB voert Halt de trainingen Sport en Gedrag uit als tuchtmaatregel aan jonge voetballers (tot 23 jaar) die een overtreding hebben begaan op of rond het voetbalveld. De trainingen Sport en Gedrag hebben als doel om jongeren te laten stoppen met onsportief gedrag en een positief sportklimaat te bevorderen. Halt biedt de trainingen Sport en Gedrag I en II aan.

  • Training I is voor spelers met een schikkingsvoorstel van minimaal vijf en maximaal tien wedstrijden.
  • Training II is voor spelers die een buitensporige overtreding hebben begaan en die geschorst zijn voor een periode, variërend van enkele maanden tot drie jaar.

Erkenning Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

De trainingen Sport en Gedrag I en II zijn erkend door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als goed onderbouwd.