Spreekuur

Spullen vernielen, een vechtpartij of de leraar uitschelden: grensoverschrijdend gedrag komt op iedere school voor. De leraar stuurt de leerling de klas uit of de jongere wordt geschorst. Hier leren jongeren echter niet van. Daarom houdt Halt op scholen een spreekuur waar leerlingen naartoe verwezen worden voor incidenten waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Op deze manier probeert Halt te voorkomen dat jongeren opnieuw in de problemen komen.

Onze aanpak

In het spreekuur maakt Halt gebruik van effectief gebleken onderdelen uit de Halt-straf. Zo gaan we met jongeren in gesprek. We laten ze nadenken over wat ze hebben gedaan en over wat de gevolgen zijn van hun gedrag. Indien nodig betrekken we hierbij de ouders en docenten. We laten jongeren hun excuses aanbieden en versterken hun sociale vaardigheden. Dit doen we door ze opdrachten te laten maken, bijvoorbeeld over omgaan met agressie of groepsdruk. Het spreekuur van Halt is een samenwerking met de gemeente, het onderwijs, leerplicht, zorg en de politie.

Wat levert het op

Bij het laagdrempelige Halt-spreekuur krijgen jongeren de kans om te leren van hun fouten en recht te zetten wat ze verkeerd hebben gedaan. In plaats van een schorsing blijft de jongere betrokken bij het onderwijs en wordt de school weer een veilige omgeving. Zowel voor jongeren als voor leraren.

Delen via: