Verwijzen naar Halt

Jongeren kunnen op verschillende manieren bij Halt terecht komen. Door een verwijzing van de politie, een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), zoals een leerplichtambtenaar, of via de officier van justitie.

ZSM: Zorgvuldig, Snel en Maatwerk

Alle misdrijven, zo ook van jonge verdachten, worden besproken op ZSM. Dit is een samenwerkingsverband van het Openbaar ministerie, politie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en Halt. ZSM staat voor Zorgvuldig, Snel en Maatwerk.

Het Openbaar Ministerie besluit samen met de ZSM-partners wat de meest betekenisvolle straf is voor de jongere. Een officier van justitie kan ook naar Halt verwijzen. Hiervoor gebruikt hij zijn discretionaire bevoegdheid. Een discretionaire bevoegdheid is in het Nederlands bestuursrecht een bevoegdheid die een bestuursorgaan in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen.

Na aanmelding en besluit op ZSM, start Halt de interventie snel op. Zo wordt er gezorgd voor een snelle, pedagogische interventie voor de jongere, met ook aandacht voor het slachtoffer. Op deze manier dragen we bij aan een vroegtijdige aanpak in het belang van jongere, maar ook het slachtoffer en de maatschappij. Kijk voor meer informatie op de factsheet Lichte jeugdzaken OM.

Delen via: