Resultaten met tag "MAS" (2)

/samenwerken-met-halt/school/schoolverzuim

Schoolverzuim

Een goede schoolgang is onmisbaar voor een kansrijke toekomst van jongeren. Sommige jongeren hebben echter moeite met op tijd komen of verschijnen helemaal niet in de klas. Van belang is dit schoolverzuim vroegtijdig aan te pakken om verdere problemen te voorkomen. Schoolverzuim is strafbaar, want een jongere overtreedt de leerplichtwet. Vaak is het ook een signaal dat er meer aan de hand is met de jongere. Halt biedt een buitenstrafrechtelijke aanpak gericht op het voorkomen van schoolverzuim. Samen met de jongere, ouders, leerplicht en de school kijkt Halt naar wat een jongere nodig heeft om weer naar school te gaan. 

Lees bericht
/samenwerken-met-halt/verwijzen-naar-halt/leerplichtambtenaren

Leerplichtambtenaren

Wanneer een jongere vaak te laat komt of veel spijbelt, is het belangrijk dat er snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Wanneer maatregelen van school niet helpen tegen het verzuim van een leerling, zal een school dat melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Een jongere met beginnend schoolverzuim kan door een leerplichtambtenaar naar Halt worden verwezen.

Lees bericht