Resultaten met tag "Sportveiligheid" (5)

/voor-verwijzers/sport

Sport

Sporten is leuk en levert prachtige momenten op voor sporters en supporters. Maar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag is ook te zien op en rond de sportvelden. Denk aan een scheidsrechter die wordt lastiggevallen, een sporter die te agressief speelt of een supporter die in het vuur van de wedstrijd alle grenzen overschrijdt. Halt werkt samen met sportbonden, -verenigingen en gemeenten aan een veilig en positief sportklimaat.

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-en-sport

Halt en sport

Sporten is leuk en het levert mooie momenten op. Maar soms slaan de mooie emoties die bij sport horen om in ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Er worden grove overtredingen gemaakt, er wordt gescholden, fysieke agressie gebruikt en scheidsrechters worden belaagd. Het is noodzakelijk om grensoverschrijdend gedrag op het sportveld aan te pakken en te kijken naar wat nodig is om herhaling te voorkomen. Het is voor sportverenigingen lastig om in te grijpen. Hoe zorgt de vereniging voor een sociale en veilige sportomgeving? En welke rol kan Halt vervullen?

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-en-sport/sport-en-gedrag-i

Sport en gedrag I

Als jonge voetballers een overtreding op of rond het voetbalveld begaan, kan de KNVB de training Sport en Gedrag I aanbieden. Het doel van de training Sport en Gedrag I is om kennis en vaardigheden op te doen om ongewenst gedrag te vervangen door positief, sportief gedrag. De training kan ook preventief worden aangevraagd door de vereniging, gemeente of speler zelf.

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-en-sport/sport-en-gedrag-ii

Sport en gedrag II

De KNVB biedt de training Sport en Gedrag II aan als jonge voetballers een overtreding op of rond het voetbalveld begaan. Deze training wordt aangeboden bij het begaan van zware overtredingen. Het doel van de is om agressief gedrag op en rond het voetbalveld te voorkomen. De training kan ook preventief worden aangevraagd door de vereniging, gemeente of speler zelf.

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-en-sport/teamaanbod

Teamaanbod

Sport verbindt, houdt je fit en zorgt voor mooie herinneringen. Vanuit die gedachte werkt Halt met sportbonden samen om jongeren te leren zich sportief op het veld te gedragen.

Lees bericht