Spreekuur op scholen

Spullen vernielen, een vechtpartij of de leraar uitschelden: grensoverschrijdend gedrag komt op iedere school voor. Daarom houdt Halt op scholen een spreekuur waar leerlingen naartoe verwezen worden voor incidenten waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Op deze manier probeert Halt te voorkomen dat jongeren opnieuw in de problemen komen.

Leerlingen worden steeds vaker de klas uitgestuurd of zelfs geschorst. Dit is echter vooral een disciplinerende maatregel en geen interventie om jongeren tot inzicht en normbesef te brengen. In samenwerking met de gemeente, het onderwijs, leerplicht, zorg en de politie worden de effectief gebleken onderdelen uit de Halt-interventie daarom preventief ingezet om grensoverschrijdend gedrag op scholen tegen te gaan. Bij het laagdrempelige Halt-spreekuur krijgen jongeren de kans om te leren van hun fouten en recht te zetten wat ze verkeerd hebben gedaan, met als doel ervoor te zorgen dat grensoverschrijdend gedrag niet opnieuw zal voorkomen.

Factsheet spreekuur op scholen

Nieuwsitem NOS