Cijfers

Jaarlijks krijgen zo’n 16.000 jongeren een Halt-straf. Het aantal Halt-verwijzingen per gemeente kan sterk verschillen. Een verklaring voor de verschillen is vaak lastig te geven. Het wil namelijk niet altijd zeggen dat er in een gemeente met meer Halt-verwijzingen ook meer jeugdcriminaliteit is. Een andere verklaring kan namelijk zijn dat Halt daar goed samenwerkt met de politie. Waardoor de politie de jongeren eerder naar Halt verwijst, dan een waarschuwing of boete geeft. Ook kan een gemeente als speerpunt bijvoorbeeld het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren hebben. Dan zet de gemeente Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in tijdens evenementen, waardoor er meer jongeren naar Halt gaan. Hoewel we de duiding van de cijfers niet altijd hebben, willen we de Halt-cijfers wel met u delen.

Aantal verwijzingen de afgelopen drie jaar

In 2019 zijn er bijna 1.700 meer jongeren naar Halt verwezen dan in het jaar ervoor: in 2019 werden er 16.088 jongeren naar Halt verwezen en in 2018 14.419 jongeren. Deze stijging komt onder andere door het vertrouwen van onze ketenpartners, zoals de politie en het Openbaar Ministerie, in de Halt-interventie. Vanuit de overtuiging dat minderjarigen de kans moeten krijgen om buiten het strafrecht te blijven. Daarnaast zorgt ook de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) voor een toename van het aantal Halt-zaken.

2019
16.088
2018
14.419
2017
15.944
Delen via: