Agressie

Jammer genoeg komen agressie en geweld nog te vaak voor scholen. Leerlingen zetten een grote mond op tegen docenten of smijten hun tas naar de conciërge. En ook ouders komen meer en meer op agressieve wijze verhaal halen op school. Hoe kan een school omgaan met agressief gedrag?

Onze aanpak

Halt gaat aan de slag met jongeren die zich agressief gedragen door het geven van een Agressie Regulatie Training (ART) training. In deze training krijgen jongeren inzicht in de eigen boosheid en agressie. En ze gaan oefenen met vaardigheden om boosheid en agressie beter te hanteren. De ART-training bieden we zowel individueel aan jongeren aan en in groepstrainingen.

Wat levert het op?

In de training leren jongeren om met hun boosheid en agressie om te gaan. Ze krijgen meer zelfcontrole waardoor ze een volgende keer beter op een situatie kunnen reageren.

Delen via: