Cyber

Jongeren worden steeds handiger met computers en het internet. Naast alle goede kanten en kansen die dit hun kan bieden, kunnen zij hun computertalenten ook negatief inzetten. Bijvoorbeeld voor het online inbreken in een webshop of het hacken van een schoolsysteem. Vaak zijn jongeren zich niet bewust van de gevolgen die dit kan hebben.

Onze aanpak

Halt heeft samen met andere instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, politie, Reclassering en IT-bedrijven, de aanpak Hack_Right ontwikkeld. Deze aanpak voor cyberveiligheid wordt aangeboden aan cyberdaders tussen de 12 en 23 jaar. In de Halt-straf krijgen jonge hackers inzicht in de gevolgen van hun daden. Ook moeten zij een werkopdracht uitvoeren bij een IT-bedrijf. Door deze opdracht leren ze hoe zij hun talent op een positieve en nuttige manier kunnen inzetten.

Wat levert het op?

De leerdoelen van Hack_Right zijn onder andere de kennis vergroten over regels van veilig online gedrag en jongeren bewust maken van de gevolgen van hun gedrag. Door de ervaring bij een IT-bedrijf zijn jongeren ook actief bezig met hun toekomst. Op deze manier kan strafbaar gedrag omgezet worden in het stimuleren van positief gedrag.

Video Hack_Right

Delen via: