Ongewenste sexting

Sexting, het sturen, ontvangen of doorsturen van sexy foto’s, past bij een normale en gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar er zitten ook risico’s aan. Jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste sexting, kunnen naar Halt worden verwezen.

Onze aanpak

Halt heeft, samen met Rutgers, het kenniscentrum seksualiteit, een passende aanpak ontwikkeld voor jongeren van 12 tot 17 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste sexting, online seksuele pesterijen of beledigingen. Dit is een individuele interventie waarbij de nadruk ligt op bewustwording van veilig en respectvol online (seksueel) gedrag. Halt voert meerdere gesprekken met de jongere en de ouders. Hierin leert de jongere wat regels zijn over veilig en respectvol online gedrag.

Ook krijgt de jongere inzicht in wat de gevolgen van zijn gedrag zijn geweest, voor het slachtoffer, maar ook voor zichzelf. Dit gebeurt onder andere via opdrachten waarbij de jongere filmfragmenten en websites bekijkt, hier vragen over beantwoordt en een educatieve game speelt. In overleg met de wensen van het slachtoffer moet de jongere zijn excuses aanbieden. Daarnaast leert de jongere hoe hij anders kan reageren in risicovolle situaties, zoals bij groepsdruk.

Ouders spelen een belangrijke rol in de aanpak. Zo vindt er een oudergesprek plaats tussen ouders en de Halt-medewerker. Hierin krijgen ouders advies hoe zij kunnen praten met hun kind over respectvol online (seksueel) gedrag, hoe ze hierover afspraken kunnen maken en tips bij het toezien op naleving van de gemaakte afspraken. 

Voor wie

Alleen lichte jeugdzaken komen in aanmerking voor een Halt-verwijzing. De officier van justitie bepaalt of een jongere naar Halt mag. Hij kijkt hierbij naar de ernst van de zaak, de kans op herhaling en de persoonlijke omstandigheden van de jongere. Ook het advies van de Raad voor de Kinderbescherming speelt in een rol in zijn besluit. Zie de Toeleidingshandleiding sexting voor meer informatie over welke jongeren in aanmerking komen voor de Halt-interventie sexting. 

Wat levert het op

Het doel van de Halt-interventie sexting is herhaling van online seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit doen we door jongeren meer bewust te maken van de mogelijke gevolgen van hun acties en het belang van veilig en respectvol online zijn. Als de jongere de Halt-straf op een positieve manier afrondt, voorkomt hij op deze manier een strafblad (justitiële aantekening).

Het belang van voorlichting

Kennis over wat wel en niet online mag, is van groot belang in de aanpak van ongewenste sexting. Halt geeft lessen social media en online veiligheid op basisscholen en middelbare scholen. Voor ouders zijn er speciale ouderbijeenkomsten. Hierbij delen we niet allen kennis over het onderwerp, maar worden leerlingen ook zelf aan het denken gezet hoe om te gaan met ongewenste sexting. Neem contact op met Halt voor een passend aanbod op dit thema.

Spreekuur Halt

Is er sprake van online seksueel grensoverschrijdend gedrag in de klas, dan kan een jongere ook worden doorverwezen naar het spreekuur van Halt. Bijvoorbeeld wanneer een jongere een naaktfoto van onbekend persoon heeft doorgestuurd en aangifte niet mogelijk is. Halt gaat dan met de jongere, en zo nodig ouders en andere betrokkenen van school, in gesprek hierover om herhaling van dit gedrag te voorkomen. Zo mogelijk kan er ook een herstelgesprek tussen leerlingen plaatsvinden. 

Delen via: