Agressie en geweld

Agressie tegen mensen met een publieke taak, zoals de politie of ambulancepersoneel, komt helaas vaak voor. Ook onder jongeren. Zij zijn dan daders van of omstanders bij geweld tegen mensen met een publieke taak. Groepsdruk en alcoholgebruik spelen hierbij in veel gevallen een rol. Hoe zorg je dat werknemers met een publieke taak zonder problemen kunnen werken?

Onze aanpak

Voorkomen van agressie begint bij bewustwording. Daarom is Halt op scholen aanwezig met spreekuren, geven we voorlichtingslessen aan leerlingen en begeleiding tijdens ouderbijeenkomsten.

Wat levert het op

We behandelen thema’s als normen en waarden, wat het betekent om een publieke taak te hebben en gaan in op ouderbetrokkenheid. Jongeren en hun ouders krijgen concrete handvatten voor het maken van duidelijke afspraken en wat ze kunnen doen als grenzen worden overschreden. We dragen actief bij aan een houdings- en gedragsverandering. Dit door jongeren en hun ouders het belang van de publieke taak te laten zien, hen duidelijk te wijzen op het effect van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak én door te laten zien hoe het anders kan.

Halt-straf

Naast het bewust maken, grijpt Halt ook direct in als grenzen worden overschreden. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is er de Halt-straf; een interventie waarbij jongeren leren van hun fouten en excuses maken. Hiermee voorkomen we dat dat hun gedrag van kwaad tot erger gaat.

Samenwerking HTM en Halt

Delen via: