Diefstal

Jongeren zoeken grenzen op. Dat hoort bij het opgroeien. Bij jongeren die zich schuldig maken aan diefstal gaat het vaak vooral om de spanning van het stelen zelf. Ook is er bijna altijd sprake van groepsdruk. In sommige gevallen lijkt stelen heel normaal te zijn in de groep en gebeurt dit met enige regelmaat. Winkeliers kunnen hier flink last van hebben.

Veel jongeren doen dit impulsief, ze denken niet na over de mogelijke gevolgen. Hoe maak je jongeren bewust van de gevolgen van diefstal? En hoe voorkom je dat ze grenzen overschrijden?

Onze aanpak

Jongeren die zijn aangehouden voor diefstal krijgen een Halt-straf die ingaat op hun gedrag. Samen met hun ouders komen jongeren naar Halt voor een aantal gesprekken. Als er schade is door de diefstal moeten ze de schade betalen. Ook moeten ze excuses aanbieden aan het slachtoffer, een of meerdere leeropdrachten maken en soms ook een paar uur werken.

Wat levert het op?

Door jongeren te confronteren met de gevolgen van diefstal, leveren we een actieve bijdrage aan het tegengaan van crimineel gedrag. Doordat we de jongeren aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid leren zij betere keuzes te maken en zijn ze minder snel geneigd de fout in te gaan. Jongeren die al over de grens zijn gegaan, vallen door deze Halt-interventie minder snel in herhaling.

Sommige jongeren krijgen naast een Halt-straf ook een overlastboete. Want aangifte doen van een winkeldiefstal kost het personeel van de winkel tijd en geld. Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) zorgt dat de jongere dit terugbetaalt. Deze zogenoemde overlastdonatie is geen onderdeel van Halt. Meer informatie hierover is te vinden op www.so-da.nl en www.overlastregistratie.nl.

Delen via: