Overlast in openbare ruimte

Jongeren kunnen overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn het vernielen van een bushokje of prullenbak, lawaai maken of het achterlaten van troep op een pleintje. Dit gebeurt vaak in groepsverband en onder invloed van alcohol en of drugs. Buurtbewoners kunnen last hebben van de vernielingen. Ook kunnen ze zich hierdoor minder veilig voelen. Het veroorzaken van overlast kan gevolgen hebben voor de ouders en jongeren. Halt komt in actie om de overlast aan te pakken.

Onze aanpak  

De aanpak is gericht op jongeren in de leeftijd van 8 tot 23 jaar. Samen met professionele partners als gemeenten, politie, jongerenwerk en jeugdhulpverlening brengen we de overlastgevende groep jongeren in kaart. Hun ouders krijgen vervolgens een brief van de burgemeester waarin staat dat Halt op huisbezoek komt. Tijdens het huisbezoek bespreken we het overlast gevende gedrag met ouders en de jongere. Samen wordt er naar oplossingen gezocht. Ook kijken we of de jongere of andere gezinsleden extra hulp nodig hebben.

Wat levert het op?

Door het huisbezoek maken we ouders en jongeren bewust dat de jongeren zich op straat beter moeten gaan gedragen. Samen met de jongeren, ouders en partners bedenken we oplossingen om de wijk veiliger te maken. Daarnaast is het mogelijk om de jongere en ouders (extra) hulpverlening te bieden.

Delen via: