Verkeersoverlast

In woonwijken kunnen te hard rijdende scooters voor grote irritaties zorgen. Halt zet zich ook in voor verkeersveiligheid. Want je wilt dat je kinderen veilig op straat kunnen spelen. Jongeren die op een spoorwegovergang door het rode licht zijn gereden, kunnen naar Halt worden verwezen. Zij hebben met hun overtreding niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar gebracht. In het arrondissement Midden-Nederland kunnen jongeren een Halt-straf krijgen wanneer zij zonder rijbewijs hebben gereden.

Voor bepaalde verkeersovertredingen stuurt de politie – na akkoord van het Openbaar Ministerie – hiervoor jongeren naar Halt. Jongeren voorkomen hiermee een boete. Daarnaast krijgen zij inzicht in hun gedrag en het effect daarvan op de omgeving.

Onze aanpak

Voor verkeersovertredingen krijgt een jongere een Halt-straf. Deze interventie bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekken met de Halt-medewerker, een excuusopdracht, een leeropdracht en eventueel een werkopdracht. Zowel de jongere als de ouders komen bij Halt op gesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt een Halt-medewerker het rijgedrag van de jongere en het gevaar en de overlast die daardoor wordt veroorzaakt.

Wat levert het op?

Jongeren die een verkeersovertreding hebben begaan, leren door het maken van opdrachten wat er kan gebeuren en welke risico's aan hun gedrag zitten. Zodat ze een volgende keer twee keer nadenken voor zichzelf en hun omgeving in gevaar brengen. Bovendien maakt het de woonwijk tot een veiligere omgeving.

Delen via: