Ongewenste sexting

Sexting: het sturen, ontvangen of doorsturen van seksueel getinte beelden door jongeren via online media past bij een normale (gezonde) seksuele ontwikkeling van jongeren, maar er zitten ook risico’s aan. Jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste sexting kunnen onder bepaalde voorwaarden verwezen worden naar Halt.

Nieuw: Halt-interventie sexting

Met de nieuwe interventie sexting 'Respect online' heeft Halt, samen met Rutgers, het kenniscentrum seksualiteit, een passende aanpak ontwikkeld bij ongewenste sexting, online seksuele pesterijen of beledigingen. Een individuele interventie waarbij de focus ligt op bewustwording van veilig en respectvol online (seksueel) gedrag. Halt voert meerdere gesprekken met de jongere en de ouders. Hierin leert de jongere wat regels zijn over veilig en respectvol online gedrag.

Ook krijgt de jongere inzicht in wat de gevolgen zijn geweest van zijn gedrag voor het slachtoffer, maar ook voor zichzelf. Dit gebeurt onder andere via opdrachten waarbij de jongere filmfragmenten en relevante websites bekijkt en hierop reflecteert en een educatieve game speelt. In afstemming met het slachtoffer wordt een passende vorm van excuus aangeboden. Daarnaast leert de jongere hoe hij of zij anders kan reageren in risicovolle situaties, zoals bij groepsdruk.

Ouders spelen een belangrijke rol in de interventie. Zo vindt er een oudergesprek plaats tussen ouder(s) en de Halt-medewerker. Hierbij krijgen ouders advies hoe zij het gesprek aan kunnen gaan met hun kind over respectvol online (seksueel) gedrag en het toezien op naleving van de gemaakte afspraken.

Doel van de interventie

De interventie, die 1 november 2017 start als een pilot, is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die lichte vormen van online seksueel grensoverschrij­dend gedrag hebben vertoond. Dit kan gaan om sexting tussen jongeren onderling waarbij beeldmateriaal ongewenst gemaakt of verspreid is, maar ook om profielmisbruik, seksuele pesterijen of beledigingen. Het doel van de Halt-interventie sexting is herhaling van dit gedrag te voorkomen door jongeren meer bewust te maken van de mogelijke gevolgen van hun online grensoverschrijdend gedrag en het belang om veilig en respectvol online te zijn.

Alleen lichte jeugdzaken komen in aanmerking voor een Halt-verwijzing. De officier van justitie maakt voor de afdoening een afweging tussen de aard en ernst van het delict, de kans op herhaling en de persoonlijke omstandigheden van de jongere, mede op basis van het advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Als de jongere de Halt-interventie op een positieve manier afrondt, voorkomt hij op deze manier een justitiële aantekening. Dat betekent niet dat het vrijblij­vend is; als een jongere niet (voldoende) meewerkt aan een positieve afronding, wordt de Halt-straf negatief afgesloten en terugverwezen naar politie en het Openbaar Ministerie voor een andere afdoening.

Het belang van voorlichting

EenVandaag kwam eind april 2017 met cijfers over sexting onder hun jongerenpanel van veertienhonderd jongeren tussen de 12 en 24 jaar: een kwart van de jongeren heeft naaktfoto's van zichzelf, 18% heeft die ook gedeeld. Eén op de 5 heeft hiervan spijt. 67% van de ondervraagde jongeren heeft hierover nooit voorlichting gehad op school. Maar 64% van de jongeren in het EenVandaag-panel vindt dit wel nodig.

Halt geeft lessen social media en online veiligheid op basisscholen en middelbare scholen. Voor ouders zijn er speciale ouderbijeenkomsten.