Voorlichting Online fraude en cybercriminaliteit

Jongeren kunnen makkelijk in de verleiding komen om snel geld te verdienen en mee te werken aan online fraude. Even je pinpas of bankrekening uitlenen lijkt makkelijk geld verdienen, maar de gevolgen zijn groot. Daarom geeft Halt de voorlichting in het voortgezet onderwijs over Online fraude en cybercriminaliteit.

In de les willen we leerlingen bewust maken van de risico`s van online fraude en cybercriminaliteit. Wat mag je online wel en niet doen? Vervolgens gaan we in op de gevolgen voor slachtoffers, daders en de omgeving. Als laatste willen we de leerlingen helpen om online fraude en cybercrime te herkennen en voorkomen. Hiervoor krijgen leerlingen handelingsperspectieven aangereikt.

 In de voorlichting gaan we met leerlingen in op de volgende onderwerpen van online fraude en cybercriminaliteit:

  • Geldezels
  • Identiteitsfraude
  • Aan- en verkoopfraude
  • Hulpvraagfraude
  • Phishing
  • Hacken

Door middel van een quiz, video’s en casuïstiek gaan we het gesprek aan met leerlingen. Aan het einde van de les kunnen de leerlingen een QR code scannen die ze verwijst naar een hand-out met extra informatie en tips.

Halt biedt de voorlichting Online fraude en cybercriminaliteit aan op het voortgezet onderwijs. Ook biedt Halt de voorlichting aan voor ouders.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting Online fraude en cybercriminaliteit kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.