Waarom naar Halt?

Jongeren komen bij Halt terecht omdat ze een grens zijn over gegaan. Ze hebben bijvoorbeeld een afvalbak vernield, gespijbeld of iets gestolen.

Dit lijkt misschien niet zo erg, maar al deze overtredingen samen zorgen voor grote maatschappelijke schade. Ook kan het een begin zijn van ernstigere vormen van jeugdcriminaliteit. Bovendien hebben veel mensen er last van. Als dit soort overtredingen niet worden aangepakt, kunnen deze jongeren denken dat het allemaal wel meevalt wat ze hebben gedaan. Hoe erger het wordt, hoe moeilijker het is om jongeren nog te bereiken en gedrag te veranderen. Het is dus belangrijk om dit soort jeugdcriminaliteit direct goed aan te pakken en vooral te kijken naar wat nodig is om herhaling van dit gedrag te voorkomen.

Verantwoordelijkheid nemen

Een Halt-straf zorgt ervoor dat jongeren hun verantwoordelijkheid leren nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. En deze schade zo goed mogelijk proberen te herstellen. De Halt-straf is in het belang van de jongere: ze leren hoe ze in het vervolg andere keuzes kunnen maken en op deze manier een strafblad (justitiële aantekening) kunnen voorkomen.

Delen via:

Relevante onderwerpen