Financiering

Halt voert de Halt-straffen uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook financiert het Ministerie de uitvoering van de Halt-straf.

De andere (preventieve) interventies en projecten op maat om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden, worden gefinancierd door opdrachtgevers. Opdrachtgevers zoals gemeenten, rijksoverheid, provincies, zorg- en welzijnsorganisaties, sportbonden of scholen. Samen maken we afspraken over de inzet van Halt. Na afloop legt Halt verantwoording af aan de opdrachtgever.

Delen via: