Schoolverzuim

Een goede schoolgang is onmisbaar voor een kansrijke toekomst van jongeren. Sommige jongeren hebben echter moeite met op tijd komen of verschijnen helemaal niet in de klas. Van belang is dit schoolverzuim vroegtijdig aan te pakken om verdere problemen te voorkomen. Schoolverzuim is strafbaar, want een jongere overtreedt de leerplichtwet. Vaak is het ook een signaal dat er meer aan de hand is met de jongere. Halt biedt een buitenstrafrechtelijke aanpak gericht op het voorkomen van schoolverzuim. Samen met de jongere, ouders, leerplicht en de school kijkt Halt naar wat een jongere nodig heeft om weer naar school te gaan. 

Onze aanpak

De leerplichtambtenaar kan een leerling met beginnend verzuim naar Halt verwijzen. Dit kan bij meer dan negen uur verzuim, 12 keer of meer keer te laat en geen effect van eerdere maatregelen vanuit school en/of leerplicht. Zie voor meer informatie de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Bij Halt krijgen jongeren een Halt-straf schoolverzuim. Onze aanpak bestaat uit aantal gesprekken met jongere en ook ouders. De jongere gaat thuis aan de slag met leeropdrachten. Ook maakt de Halt-medewerker afspraken met de jongere en zijn ouders die de jongere helpen om weer een goed schoolritme te vinden.

Tijdens de gesprekken met de leerling en zijn ouders kijken we naar de oorzaak van het verzuim en wat de jongere anders kan doen om verder verzuim te voorkomen en hier zelf regie in te nemen. Halt laat de jongere nadenken over het belang van een goede schoolgang of afronden van een opleiding voor zijn eigen toekomst. Zo motiveren we de jongere andere keuzes te maken.

Is er meer aan de hand en is er meer hulp nodig, dan kijkt Halt samen met het gezin naar passende begeleiding of hulpverlening. Wanneer er al hulp betrokken is, dan stemmen we daar mee af.

Wat levert het op?

Door deze aanpak worden jongeren en ouders bewust gemaakt van de gevolgen van schoolverzuim. Jongeren denken door de Halt-straf na over hun toekomst en zien in wat het nut van school is. Ze leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en andere keuzes te maken. Zo werken ze aan een betere schoolgang en dus ook aan een beter toekomstperspectief.

Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Schoolverzuim is vaak een signaal dat een jongere problemen heeft. En veelvuldig verzuim kan leiden tot voortijdig schoolverlaten. Alle reden om schoolverzuim en ziekteverzuim serieus te nemen en tijdig aan te pakken. Daarom is de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld door Ingrado (brancheorganisatie voor leerplicht/RMC), Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming, Halt en het Openbaar Ministerie. Deze integrale aanpak van schoolverzuim beschrijft vier routes met als doel het verzuim te stoppen. De aanpak is licht waar mogelijk en zwaarder waar nodig.

Animatiefilmpje van de vier routes binnen MAS

Delen via: